Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література) 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Світова поезія і драматургія
 2. Постколоніальні студії в літературознавстві
 3. Функційно-семантична категорія неозначеності в СУЛМ
 4. Інноваційні технології навчання світової літератури
 5. В’язнично-таборова тематика у літературі: компаративний аспект
 6. Культуромовна підготовка вчителя української мови і літератури
 7. Література української еміграції
 8. Актуальні проблеми історії української літератури
 9. Актуальні питання української орфографії та пунктуації
 10. Актуальні питання української ономастики
 11. Основи комунікативної лінгвістики
 12. Динамічні процеси в мовній структурі
 13. Теоретичні основи функційного синтаксису
 14. Компаративний дискурс сучасного зарубіжного літературознавства
 15. Компаративний дискурс сучасного зарубіжного мовознавства
 16. Теоретичні та практичні стратегії літературознавчого аналізу художнього тексту.
 17. Теоретичні та практичні стратегії мовознавчого аналізу художнього тексту.
 18. Кременець й українська школа поезії польського романтизму.
 19. Модернізм в зарубіжній літературі: напрями, стилі, течії, школи.
 20. Теорія та практика постмодернізму зарубіжної літератури.
 21. Етнолінгвістика.
 22. Соціолінгвістика.

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
foto 25
foto 25foto 25
На даний момент 263 гостей на сайті