Пошук
Головне меню

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

У функціонуванні кожної науково-освітньої установи, особливо закладу вищої освіти, важливим фактором виступає налагодження ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування. Така взаємодія освітньої та самоврядної інституцій ґрунтується на спільності їх локальних можливостей та інтересів, що виступають необхідним і невід’ємним елементом можливостей та інтересів загальнонаціональних. Це засвідчується і підтверджується Меморандумом про співпрацю між Кременецькою міською радою та Кременецькою гуманітарно-педагогічною  академією, підписаним від імені цих організацій головою Кременецької міськради Андрієм Смаглюком і ректором Академії, професором Афанасієм Ломаковичем.

Стратегічна мета Меморандуму – налагодження співпраці та координація діяльності його учасників – органу місцевої влади та нашого закладу вищої освіти. Тактичні напрямки такої співпраці – вдосконалення освітнього, наукового, інтеграційного та організаційного процесів, забезпечення взаємодії у питаннях упровадження сучасних освітніх технологій. У документі зазначається, що спільна діяльність міськради й Академії здійснюється у форматі підготовки та реалізації конкретних і взаємоузгоджених заходів і проєктів. Меморандум стає дієвою основою такого співробітництва, бо визначає необхідні для цього принципи, засоби, форми взаємодії його учасників та їх конкретні повноваження. Сам факт підписання Меморандуму дає імпульс і посилює стимули до розробки та реалізації заходів, на розширення та зміцнення співробітництва Академії з Кременецькою міською радою у питаннях підготовки фахівців для системи національної освіти і активної участі науково-педагогічного, адміністративно-технічного і студентського колективів ЗВО у житті територіальної громади. Враховано, що учасники Меморандуму забезпечуватимуть підтримку один одного в реалізації спільних проєктів і виконанні важливих для них завдань та програм, спрямованих на їх розвиток, і постійну, оперативну та об’єктивну інформацію в питаннях, дотичних до реалізації таких завдань і програм. Окрім цього, передбачено, що вони можуть за взаємною згодою в рамках узгоджених заходів запрошувати до співробітництва інші організації та установи, незалежно від форм власності, інституції громадянського суспільства, окремих фахівців відповідних профілів.


Меморандум чітко визначає напрямки співробітництва нашої Академії з міською радою. Зазначено, що Кременецька міськрада забезпечує участь науково-педагогічних працівників Академії у теоретичних і практичних конференціях, семінарах-практикумах, науково-методичних семінарах, конкурсах та інших заходах науково-освітнього спрямування. З цією метою міськрада й Академія організовують і реалізовують спільні науково-теоретичні та науково-методичні заходи, залучають наших освітян до регіональних, загальнонаціональних і міжнародних проєктів, у тому числі грантових. Йдеться і про залучення партнерських і донорських організацій до розробки та впровадження взаємоузгоджених проєктів. Передбачено, що про діяльність учасників Меморандуму з реалізації його заходів інформуватимуть їх офіційні сторінки в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Зауважимо: як і належить у цивілізованих партнерських стосунках, Академія і Кременецька міськрада взаємодіятимуть на принципах рівноправності, відкритості та доброчинності. Так зафіксовано у Меморандумі. Партнери самостійно визначають і формують склад учасників спільних заходів, а також мають право пропозиції щодо вибору перспективних напрямків діяльності. Наголошено, що відносини учасників Меморандуму є виключно відносинами незалежних партнерів, а сам Меморандум виступає декларацією про наміри, що не накладає на його учасників юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань. Кожен із учасників Меморандуму має право співпрацювати із третьою стороною, якщо це сприяє вирішенню спільних завдань і досягненню спільних цілей, визначених змістом Меморандуму.

Факт підписання Меморандуму про співпрацю між Кременецькою міською радою та Кременецькою гуманітарно-педагогічною академією імені Тараса Шевченка свідчить про те, що діяльність нашого закладу вищої освіти, його науково-педагогічного, адміністративно-технічного та студентського колективів стала важливим фактором соціально-культурного і науково-освітнього життя територіальної громади, а відтак і регіону.

 
Анонси
Галерея
14
1414
На даний момент 570 гостей на сайті