Пошук
Головне меню

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – ТВОРЧІСТЬ ”ГОМЕРА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ“

”Улас Самчук: alter ego і alter idem“ – так лаконічно і водночас вичерпно назвала монографію кандидат філологічних наук Ірина Комінярська, котра свою науково-дослідницьку діяльність зосередила на вивченні творчості свого краянина, відомого українського прозаїка Уласа Самчука. Акцент наукового підходу та спрямованості методологічного аналізу автор змістила на художнє втілення національної ідентичності героя в романах і повістях письменника. Важливо, що поняття національної ідентичності осмислюється на основі прозового доробку майстра епічного жанру та розкривається як націєтворчий і всеосяжний феномен його художнього світу, а також цілісно досліджується національна ментальність героя-українця. Автор концептуально довела, що художнє втілення національної ідентичності героя визначено від ”alter ego“ до ”alter idem“, чим визначилась його архетипна модель героя як виразника світоглядних пошуків Уласа Самчука (його ”alter ego“) та самоцінний, самодостатній і самоідентифікований герой (”alter idem“), як і його творець.

Базуючись на матеріалах Самчукової прози, монографія доводить, що національна ідентичність героя чітко виокремлюється за допомогою національної ментальності та художньої рефлексії українського світу і саме цим окреслює загальне світобачення й автохтонне відчуття національного духу українця. Автор приходить до висновку, що Улас Самчук у своїй прозі сформував такий тип героя, який виражає загальноприйнятий погляд на виховання кращих духовних рис представників майбутніх поколінь: безмежна любов до рідної землі, почуття власної гідності, відданість християнській вірі, вірність національним звичаям і традиціям – того всього, що складає підґрунтя національної ідентичності українця нашого часу. В цьому – конкретний і практичний вплив Самчукової творчості на формування національного світогляду молодих громадян Української держави.

 
Анонси
Галерея
30
3030
На даний момент 236 гостей на сайті