Пошук
Головне меню

КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИБЛЮЮТЬСЯ

Увагу науковців – представників психологічної науки – продовжують привертати проблеми когнітивної психології: процеси соціального пізнання, пам’яті та метапам’яті, психофізіології та нейропсихології, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі тощо. Цьогоріч згадана проблематика вивчалась у форматі Міжнародної інтернет-конференції "Сучасні дослідження когнітивної психології", підготовленої Інститутом психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, Національним університетом "Острозька академія" та Науково-дослідною лабораторією когнітивної психології і в якій брали участь науковці України, Німеччини, Польщі, Швеції, Болгарії та Індії. Інститутську психологічну науку темою "Постать "Бога" у категоріальних структурах свідомості студентів (на матеріалі використання техніки "репертуарних граток")" представила кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Наталія Савелюк, котра упродовж останніх років вивчає конкретні питання когнітивної психології. Результати своїх досліджень наш автор публікує у престижних фахових виданнях. Зокрема, в серії "Психологія і педагогіка" "Наукових записок" (випуск 20) НУ "Острозька академія" поміщена її стаття "Соціальний світ і постать "Бога" крізь призму категоризації студентською молоддю", де наголошується, що постать "Бога" виступає системоутворювальною основою моделі світу, що кардинально впливає на намагання індивіда зрозуміти світ, насамперед його соціальну сферу. Систематизоване вивчення згаданої проблематики дозволило автору зробити критичний висновок: застосування нових психодіагностичних методик у вивченні релігійності особистості вітчизняною психологією до сьогодення залишається "терра інкогніто".

 
Анонси
Галерея
34
3434
На даний момент 136 гостей на сайті