Пошук
Головне меню

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ – САМОРЕФЛЕКСІЯ СТУДЕНТА

У збірнику наукових праць ”Педагогіка вищої та середньої школи“ (випуск 34, розділ ”Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи“) Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету опублікована стаття завідувача кафедри педагогіки, кандидата педагогічних наук Л.М.Кравець ”Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів“. У роботі висвітлюються проблеми практичної підготовки майбутнього вчителя, зокрема, виявлення таких вагомих чинників як рефлексія і саморефлексія, що впливають на формування особистості педагога. Основна увага приділена аналізу методики виховання саморефлексії у процесі вивчення окремих навчальних дисциплін. Автор наголошує, що вміння самостійно і творчо працювати – один з головних критеріїв, які характеризують готовність фахівця до професійної діяльності. Звідси випливає, що одним з ефективних напрямів удосконалення фахової підготовки у ВНЗ є цілеспрямований вплив на формування рефлексивних якостей у майбутнього вчителя. У статті проаналізовано етапи залучення студентів до рефлексивної діяльності, розкривається роль навчальних дисциплін (”Вступ до спеціальності“, ”Основи педагогічної майстерності“, ”Саморефлексія у становленні педагогічної майстерності“) і педагогічної практики у формуванні саморефлексії студентів. Перспективу подальших досліджень автор вбачає у розробці ефективної технології вдосконалення творчих навичок саморефлексії у процесі тренінгу та педагогічної практики, а також у здійснені корекції сформованих компонентів саморефлексії, взявши за основу вивчення спеціального курсу ”Саморефлексія у становленні педагогічної майстерності“.
 
Анонси
Галерея
foto 2
foto 2foto 2
На даний момент 323 гостей на сайті