Пошук
Головне меню

НОВИЙ ЗДОБУТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА ТАМАРИ ПОНІМАНСЬКОЇ

У Рівненському видавництві ”Волинські обереги“ побачила світ колективна монографія ”Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності“. Наукову редакцію видання здійснили професори Рівненського державного гуманітарного університету Т.І.Поніманська та І.М.Дичківська. У складі авторського колективу – науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ Ю.О.Глінчук, О.А.Козлюк, О.І.Косарєва та науковці нашого інституту: декан педагогічного факультету Л.І.Врочинська, завідувач кафедри педагогіки Л.М.Кравець, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Т.С.Фасолько. Автори монографії – представники педагогічної школи проректора з наукової роботи РДГУ, професора Тамари Поніманської: під її багаторічним керівництвом вони осягали секрети науково-дослідницької роботи, готували наукові публікації, здобували наукові ступені та вчені звання і, як наслідок, виробили спільний аналітико-творчий підхід до вирішення теоретико-методологічних проблем дошкільної педагогіки.

Дана монографія, в якій висвітлюються результати колективного дослідження процесу гуманізації виховання і навчання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі, – вагоме підтвердження широких творчих можливостей і результативних п6нрспектив співпраці науковців двох вищих закладів освіти – Рівненського державного гуманітарного університету і Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. Творча взаємодія фахівців дошкільної освіти обох ВНЗ розпочалася понад чверть століття тому, коли наш навчальний заклад функціонував у статусі педагогічного училища, і вже відтоді спрямованість, зміст і форми спільних науково-педагогічних зусиль конструювалися з визначальним впливом Тамари Поніманської – провідного науковця-”дошкільника“ з Рівного. Позитивний результат такої взаємодії незаперечний: більшість фахівців дошкільної освіти нашого інституту, котрі ведуть науково-педагогічну роботу зі спеціальності ”Дошкільна освіта“, мають ”професійне рівненське горіння“, з повним правом вважають себе учнями професора Тамари Поніманської і відносять до її педагогічної школи. Це дає право стверджувати, що спільні публікації науковців-”дошкільників“ Кременця та Рівного чекають нас і в майбутньому.

 
Анонси
Галерея
22
2222
На даний момент 291 гостей на сайті