Пошук
Головне меню

МОВНОСИСТЕМНИЙ АСПЕКТ ІМПЛІЦИТНОСТІ

Харківське видавництво ”Ранок – НТ“  опублікувало монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови та літератури Лілії Невідомської ”Імпліцитність: мовносистемний аспект“. Видання у логічно систематизованій і змістово структурованій формі увібрало в себе результати багаторічних науково-лінгвістичних досліджень автора у царині словотвору, мови художньої літератури, історії української літературної мови та, зрозуміло, імпліцитності, бо саме ця мовознавча проблематика здебільшого знайшла своє висвітлення у більше 100 наукових публікаціях Л.М.Невідомської. автор характеризує імпліцитність як природне комунікативне явище, від осягнення якого носіями мови залежить ступінь розуміння ними висловлювань і текстів. У монографії наголошується, що імпліцитність як категорія, сприяючи лінгвістичному осмисленню цілісності семантичного простору мовної комунікації, набуває між наукового статусу, бо у сфері дослідження імпліцитності суто мовознавчі проблеми перетинаються з філософськими, логічними, психологічними, семіотичними та іншими, а це вимагає глибокого і всестороннього аналізу цього багатогранного явища. Безсумнівно, видання сприятиме розгортанню в українському мовознавстві різних напрямків вивчення імпліцитності, приверне увагу вчених і фахівців-лінгвістів, яких цікавить мовна імпліцитна семантика та її комунікативно-прагматична роль у спілкуванні. Завдяки висвітленню низки лінгвометодологічних питань, аналітичній роботі з поняттями і термінами, дослідженню широкого кола лінгвальних фактів монографія слугуватиме посібником для вивчення мовознавчих дисциплін у вищих закладах освіти.

 
Анонси
Галерея
Етнографічна світлиця
Етнографічна світлицяЕтнографічна світлиця
На даний момент 236 гостей на сайті