Пошук
Головне меню

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ, СФЕРА – ФІЛОЛОГІЧНА

”Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника“ – так звучить тема дисертаційного дослідження викладача кафедри німецької філології Надії Яценюк на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Робота виконана і захист відбувся в Тернопільському НПУ імені Володимира Гнатюка. Науковий керівник дослідження – професор кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій Ярослава Кодлюк. Опонентами виступили завідувач кафедри англійської філології ТНПУ ім.Володимира Гнатюка, професор Лілія Морська та завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доцент Валерій Редько. Наш науковець аргументовано доводить роль підручника як основного засобу реалізації змісту іншомовної освіти, моделі цілісного процесу навчання іноземної мови та наголошує на необхідності подолання розбіжностей між якістю підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів і недостатнім навчально-методичним забезпеченням цього процесу. Дослідження конкретно адресоване фахівцям, які займаються професійною підготовкою студентів спеціальності ”Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)“ у вищих педагогічних навчальних закладах.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 328 гостей на сайті