ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

Правила прийому до

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка в 2019 році

 

Завантажити у форматі pdf.


Правила прийому до

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка в 2019 році

(зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 року)Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих заліків) для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста, рівень вищої освіти «бакалавр» для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр», денна заочна форми навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» осіб, які здобули рівень вищої освіти «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

 
Галерея
Етнографічна світлиця
Етнографічна світлицяЕтнографічна світлиця
На даний момент 523 гостей на сайті