Пошук
Головне меню

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВОГО ПОШУКУ

Дві монографії (”Громадсько-політична діяльність Семена Жука“ та ”Українська еліта Волині першої половини ХХ ст.: нариси життя та діяльності“), а також біля 70 наукових статей у різноманітних фахових виданнях – таким є творчий ужинок кандидата історичних наук, доцента І.Б.Скакальської в її волинезнавчих наукових пошуках. Нещодавно авторська скарбниця науковця поповнилась новими публікаціями: у тернопільському видавництві ”Астон“ побачив світ навчально-методичний посібник ”Українська еліта: політико-історичний аспект“. У виданні викладено основні аспекти методології дослідження формування та діяльності волинської еліти, охарактеризовано сутність поняття ”еліта“ та процес її становлення в сучасній Україні. Посібник може бути використаним при вивченні окремих тем курсів ”Політологія“, ”Історія України“, релігієзнавства й інших гуманітарних дисциплін. Своєрідним доповненням і продовженням тематики згаданого посібника став краєзнавчий довідник ”Еліта Кременеччини міжвоєнного періоду ХХ ст.“, який автор уклала на основі архівних документів і матеріалів, джерельної бази особового походження та історико-біорафічної літератури. У довіднику вміщено відомості про кілька десятків відомих людей краю, котрі залишили помітний слід не лише в регіональній, а й в національній історії та культурі (Роман Бжеський, Михайло Вериківський, Семен Жук, Борис Козубський, Оксана Лятуринська, Олександр Неприцький-Грановський, Арсен Річинський, Улас Самчук та ін.). Волинезнавчі наукові пошуки доцента І.Б.Скакальської здійснюються не лише в публіцистичному, а й у публічному форматі – участю в наукових форумах: в Міжнародній науковій історико-краєзнавчій конференції, приуроченій 520-річчю Дубенського замку, де наш науковець виступила з доповіддю ”Родина Шумовських в історії Дубно та Волині“. Стабільність і системність наукового пошуку, здійснюваного науковцем, забезпечує належну ефективність, що, у свою чергу, виливається в конкретний результат – наукові публікації, активну участь у наукових форумах.

 
Анонси
Галерея
47
4747
На даний момент 297 гостей на сайті