Пошук

ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЙНІ, ВИРІШЕННЯ – ІННОВАЦІЙНЕ

Інноваційний підхід до вирішення традиційної проблеми – таким був методологічний лейтмотив І Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Фізична культура дітей та молоді на су­часному етапі: досвід і перспективи“, що підготовлена науковця­ми Рівненського державного гуманітарного університету спільно з їх колегами зі Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки, Інституту проблем виховання НАПН України та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і проходила на базі РДГУ. На пленарному засіданні її учасників вітали співголови оргкомітету, ректор РДГУ, професор Р.М.Постоловський та ректор РОІППО, доцент М.А.Віднічук.


Учасники пленарного засідання заслухали доповіді провідних науковців галузі фізичного виховання та спорту з НУ фізичного виховання і спорту України, Всеукраїнського цен­тру фізичного здоров’я населення ”Спорт для всіх“, Інституту проблем виховання НАПН України, Львівського державного університету фізичної культури, Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника, Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки та Вінницького ДПУ.

Для роботи в секційному режимі було представлено майже 200 наукових повідомлень, серед яких шість нале­лежать нашим науковцям. У секції ”Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту“ було представле­но дослідження викладача-методиста К.Г.Єрусалимець ”Інноваційна методика як основа професійної діяльності“. Члени секції ”Науково-методичні основи фізичного вихо­вання різних верств населення“ ознайомились з науковою розвідкою асистентів кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання О.М.Гурковського та О.О.Ястремського ”Аналіз функціонального стану гімназистів в умовах різних навчальних навантажень“, заслухали наукове повідомлення кандидата наук з фізичного виховання та спорту В.В.Слюсарчука та його колеги, асистента цієї ж ка­федри С.В.Сиротюка –”Особливості програмування занять з покращення фізичного стану дітей 8 – 10 років у процесі фізичного виховання“. У цій же секції сказали своє слово педагоги коледжу І.О.Олійник та К.Г.Єрусалимець (”Фізичне виховання і спорт як засіб змістовного дозвілля студентської молоді“) та представники молодої інститутської науки Т.В.Кіркова (”Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді“) та Г.М.Леськів-Бондарчук (”Фізичне виховання в сім’ї“).

 
Анонси
Галерея
41
4141
На даний момент 279 гостей на сайті