Пошук
Головне меню

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ВОЛИНІ


”Розвиток музичної культури Волині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття“– таку тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства обрала асистент кафедри гри на музичних інструментах і хореографії Оксана Легкун. Науковий керівник роботи – доктор філософських наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв С.Д.Безклубенко; офіційні опоненти –  доктор мистецтвознавства, професор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва Л.О.Троєльнікова та кандидат мистецтвознавства, доцент Волинського НУ ім.Лесі Українки Л.П.Ігнатова. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті культури та мистецтв. Наш науковець уперше здійснила комплексний аналіз особливостей музичної культури Волині згаданого періоду в контексті наукового осмислення загальноукраїнського культурно-мистецького процесу. Зауважимо, що всі наукові положення та висновки належать дисертантові, а опубліковані за темою дисертації роботи є одноосібними. У процесі вивчення проблематики дисертант виявила і проаналізувала неопубліковані архівні матеріали та інші джерела, що об’єктивно висвітлюють основні напрямки культурно-освітнього процесу на Волині у досліджуваний період.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 293 гостей на сайті