Пошук
Головне меню

ІХ ЗВІТНА НАУКОВА

Відбулась ІХ звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу інституту за 2012 рік. Пленарне засідання вступним словом відкрив ректор інституту, професор А.М.Ломакович, який підвів підсумки й окреслив перспективи науково-дослідницької роботи у навчальному закладі. У пленарному режимі учасники конференції заслухали доповіді доктора історичних наук, завідувача кафедри суспільних дисциплін, професора Г.Й.Стронського (”До питання про формування нового політичного ладу в сучасному світі“), доктора біологічних наук, завідувача кафедри біології та загальної екології, професора В.І.Чопика (”Біоцентризм – нова парадигма збереження біорізноманіття“), мистецтвознавця, письменника, науковця зі Львова І.В.Семенова (”Доля України: виклики сьогодення“), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізики, математики та інформатики Г.М.Возняка (”Михайло Кравчук – велет української математики“), кандидата мистецтвознавства, науковця кафедри гри на музичних інструментах і хореографії О.Г.Легкун (”Культурно-просвітницька діяльність Івана Гіпського в контексті розвитку музичної культури Кременеччини 20 – 50-их рр. ХХ ст.“).

Секційні засідання конференції проходили у форматі кафедр. Суспільствознавці розробляли свою традиційну наукову проблему ”Місце і роль Волині та Галичини у соціально-економічних, політичних і культурних процесах України“. Увагу науковців кафедри української мови та літератури привернули ”Мовно-літературні процеси на Волині впродовж століть“. Члени кафедри педагогіки вищої школи аналізували ”Історико-педагогічні засади підготовки фахівців у вищій школі України“. Науковці кафедри педагогіки вивчали ”Соціально-педагогічні проблеми навчання і виховання у системі безперервної освіти“. ”Психологічні аспекти самореалізації студентської молоді у сучасному культурному середовищі“ стали предметом обговорення на секції, в якій працювали члени кафедри психології. Фахівці кафедри теорії та методики дошкільної освіти висвітлювали ”Актуальні напрями розвитку дошкільної і початкової освіти“. Спеціалісти іноземної філології досліджували ”Пріоритетні шляхи формування комунікативної та соціокультурної компетенції вчителя іноземних мов“. Наукові повідомлення про ”Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях“ заслухали члени кафедри біології та загальної екології, а їх колеги з кафедри методики викладання біології та екології – про ”Методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя біології“. Проблеми мистецтвознавства обговорювали фахівці музичного мистецтва (”Шляхи вдосконалення викладання музичних дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя музики“) та образотворчого мистецтва (”Традиції народного образотворчого мистецтва Західного регіону України“). ”Оптимізація фізичного виховання в системі педагогічної освіти“ була предметом наукового інтересу науковців кафедр факультету фізичного виховання. ”Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологій“ були тематикою виступів фахівців технологічної освіти.

У підсумку, 128 науковців представили  91 наукове повідомлення.

Учасники конференції оглянули виставки науково-методичної літератури та нових публікацій викладачів інституту.

 
Анонси
Галерея
39
3939
На даний момент 118 гостей на сайті