Пошук
Головне меню

ФОЛЬКЛОР В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ

Старший викладач кафедри методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін Л.П.Макаренко успішно захистила дисертаційне дослідження ”Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л.М.Колодуба“ на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. Науковий керівник роботи – професор Прикарпатського НУ ім..Василя Стефаника В.Г.Дутчак. опонували нашому науковцю член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник ІМФЕ НАН України, доктор мистецтвознавства, професор А.К.Терещенко і кандидат мистецтвознавства, доцент Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника І.С.Палійчук.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою поглибленого вивчення симфонічних та оркестрових творів Л.Колодуба, в яких оригінальні методи трансформації музичного фольклору сприяють відображенню національної приналежності, взаємодії традицій та інновацій у композиторській творчості.

У висновках дисертації зазначено: Л.М.Колодуб подає народну музичну творчість у єдності авторського, національного та індивідуального аспектів. Результати дослідження можуть бути використаними при вивченні курсів ”Історія сучасної української музики“, ”Симфонічне диригування“, ”Оркестровий клас“, ”Аналіз музичних творів“ тощо.

 
Анонси
Галерея
33
3333
На даний момент 314 гостей на сайті