Пошук
Головне меню

ШЛЯХ ЧЕРЕЗ ТЕКСТИ

У серії ”Філологічні науки“ наукового вісника Луганського національного університету ім.Тараса Шевченка (розділ ”Візія міста в художній літературі“) поміщена стаття асистента кафедри англійської філології Олени Сафіюк ”Хрорнотоп дороги в міському тексті (на матеріалі малої прози Дж. Джойса та В.Підмогильного)“. Наш молодий науковець відштовхується від думки про те, що на сучасному етапі становлення вітчизняної компаративістики дедалі більшого значення набуває проблема відображення часопростору в літературному художньому тексті. Саме часопросторові категорії дають змогу детально розглянути процес створення образу світу кожного письменника загалом та рефлексії його світогляду й національного образу світу зокрема. Автор статті простежила відображення часопростору в творчості Джеймса Джойса та Валер’яна Підмогильного через виявлення форм відображення хронотопу дороги в їх малій прозі. Обома письменниками до рога мислиться як спосіб досягнення кращого життя, само перетворення та самореалізації. Більше того, у них хронотоп дороги нерозривно пов’язаний з хронотопом зустрічі, яка сприяє зміні уявлень персонажів про життя, стає поштовхом до позитивних змін у їх долі.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 291 гостей на сайті