Пошук
Головне меню

ДО ВИТОКІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ

”Губернатор у системі місцевого управління Російської імперії 1796 – 1914 рр. (на матеріалах Волинської губернії)“ – такою була тема дисертаційного дослідження нашого молодого науковця В.М.Желізняка на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному педагогічному університеті ім.Володимира Гнатюка. Науковий керівник роботи – завідувач кафедри історії України ТНПУ, доктор історичних наук, професор М.В.Бармак. Опонентами виступали доктор історичних наук, професор Подільського аграрно-технічного університету О.С.Каденюк і кандидат історичних наук, доцент ТНПУ В.Л.Брославський. Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена тим, що відбулися серйозні зміни у структуруванні та функціонуванні органів центральної і місцевої влади. Тому теоретичне осмислення минулого досвіду реформування системи управління набуває практичного значення для процесу вдосконалення  діяльності політичних інституцій як у центрі, так і на місцях. Автор роботи дослідив історичні умови запровадження та функціонування основних підрозділів губернської системи управління на Волині; висвітлив основні етапи еволюції губернської влади до початку ХХ століття; охарактеризував взаємодію волинського губернатора із представницькими інституціями, його роль у здійсненні економічної, національної та релігійної політики у краї з метою форсування всеохопної його інтеграції до складу імперії. Наш науковець наголошує, що діяльність інституту губернаторства була спрямована на розширення та зміцнення бази ідеологічного впливу імперської влади на регіон через посилення позицій російської православної церкви, через державний контроль за адміністративною та культурно-освітньою системами краю для їх злиття із загальноімперськими структурами. Звідси випливає, що царський уряд за допомогою волинського губернатора реалізовував головну стратегічну мету: не просто русифікувати Волинь, а сформувати проросійськи зорієнтовану національну свідомість її населення.

 
Анонси
Галерея
34
3434
На даний момент 326 гостей на сайті