Пошук
Головне меню

ОБ’ЄКТ УВАГИ – МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

Предмет дослідження – педагогічні умо­ви формування у студентів вищих педагогічних навчальних закладів моральної поведінки в позааудиторній діяльності. Це стало темою дисертаційної роботи асистента кафедри гри на музичних інструментах і хореографії Ольги Лукач, яку вона захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті про­блем виховання НАПН України. Науковий керівник дослідження – доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії сімейного вихо­вання ІПВ НАПН України Т.В.Кравченко; опо­ненти – доктор педагогічних наук, доцент Мелітопольського ДПУ ім.Б.Хмельницького Л.Ю.Москальова та кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського ДГУ Т.В.Потапчук. У дисертації ”Формування моральної куль­тури студентів вищих педагогічних навчаль­них закладів у позааудиторній діяльності“ здійснено аналіз стану досліджуваної проблеми у філософській, соціологічній, психологічній та педагогічній літературі, визна­чено компоненти моральної культури, критерії, показники та рівні її сформованості у студентів педагогічних ВНЗ, окреслено форми та методи виховної позааудиторної роботи, акцентовано на ролі органів студентського самоврядуван­ня, подано рекомендації щодо запроваджен­ня в межах інституту кураторства проектів з позааудиторної діяльності студентів.

 
Анонси
Галерея
29
2929
На даний момент 291 гостей на сайті