Пошук
Головне меню

ЛІТЕРАТУРА – ЯВИЩЕ ПЛАНЕТАРНЕ

Свідченням ефективної наукової співпраці вищих закладів освіти України та інших країн стала Міжнародна наукова конференція ”Польські, білоруські, російські та українські літературні зв’язки“, проведена на базі Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки (м.Луцьк). Окрім господарів, співорганізаторами наукового форуму виступили Тернопільський НПУ ім.Володимира Гнатюка, Житомирський ДУ ім..Івана Франка, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Прикарпатський НУ ім.Василя Стефаника, Католицький університет ім.Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

На пленарному засіданні конференції прозвучали виступи провідних науковців-філологів Польщі, Білорусі, Росії та України. Серед них – доповідь кандидата філологічних наук, доцента О.В.Пасічник ”Родинні свята як елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука ”Морозів хутір“ і слов’янський контекст родинних обрядів“. До речі, наш науковець була одним із керівників секції ”Українська література“, в роботі якої брали участь 26 фахівців із ВНЗ різних регіонів України. У цій же секції з науковим повідомленням ”Образ інтелігента у малій прозі В.Підмогильного й А.Чехова“  виступила асистент кафедри англійської філології О.В.Сафіюк та її колега В.А.Якимович з актуальною темою ”Імагологічний дискурс роману Марії Матіос ”Солодка Даруся“: інонаціональна проблематика“.

Члени секції ”Теорія літератури“ мали змогу ознайомитись із літературознавчими дослідженнями Комінярських: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та літератури І.М.Комінярська запропонувала тему ”Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука“, а наш випускник, нині аспірант кафедри романо-германських літератур і літературознавства Житомирського ДУ ім.Івана Франка І.Б.Комінярський – повідомлення ”Автобіографічний модус самовираження автора в драматургії Джорджа Риги (на матеріалі п’єси ”Лист до мого сина“)“.

Окрім згаданих, на конференції працювали секції ”Польська література“, ”Білоруська література“, ”Російська література“, ”Мовознавство“. Представники філологічної науки чотирьох країн продемонстрували гуманістичну сутність світоглядного сприйняття літературо- та мовознавчої проблематик і водночас виявили різноманіття інноваційних підходів до їх вивчення та вирішення. Конференція підтвердила: художня література – явище планетарне, в якому кожна національна література, зберігаючи свою неповторну художню форму, вирішує глобальні завдання збереження загальнолюдських цінностей у свідомості кожної людини зокрема та людства в цілому.

 
Анонси
Галерея
37
3737
На даний момент 702 гостей на сайті