Пошук
Головне меню

БІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, СПОРТ: КОНТЕКСТ СИНЕРГЕТИКИ

Формулювання теми і програма Всеукраїнської науково-практичної конференціїМедико-біологічні та педагогічні основи фізичного виховання і спортусвідчать про інноваційний, постнекласичний, синергетичний підхід до вирішення означеної проблематики: тільки в органічному поєднанні здобутків і зусиль медичної, біологічної та педагогічної теорії та практики, а також за умови формування відповідної соціальної інфраструктури, можливе якісне й ефективне вирішення за­вдань організації фізичного виховання, розвитку спорту та їх позитивного впливу на духовне і фізичне здоровя людини.

 

 

У підготовці та проведенні такого вагомого за змістом і престиж­ного за значенням наукового форуму були обєднані організаційно-наукові потенціали Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки та Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка. До складу організаційного комітету, який очолили ректори згаданих ВНЗ, про­фесори І.Я.Коцан та А.М.Ломакович, увійшли проректори з наукової роботидоктор наук з фізичного виховання і спорту А.В.Цьось і док­тор педагогічних наук В.Є.Бенера, провідні науковці профільних кафедр С.П.Козіброцький, В.М.Василюк, В.Г.Папуша, О.М.Довгань, О.О,Бережанський, В.А.Голуб та інші.

 

 

На пленарному засіданні прозвучали доповіді відомих фахівців із провідних ВНЗ України. Своєрідним ядром наукового дискурсу став виступ проректора з науково-педагогічної освіти Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки, професора Анатолія ЦьосяФізичний компонент якості життя студентів“. Розгорнули тематику конференції доповіді доктора педагогічних наук, професора Одеської національної морської академії Івана ГанчараМоніторинг результатів досяг­нень найсильніших команд плавців-призерів на ХХVІХХХ Олімпійських іграх із 1996 по 2012 рр. (ІІІ етап)“; доктора біологічних наук, професора Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля Валентина Ляпіна ”Медико-біологічні основи проблем фізичного виховання і спорту“; кандидата біологічних наук, професора Луць­кого інституту Міжнародного університету розвитку людиниУкраїнаВіктора ЧижикаОсобливості фізичного стану різних контингентів дітей і підлітків; кандидата медичних наук, доцента Запорізького державного медичного університету Світлани Малахової ”Гендерні відмінності та схожість деяких показників функціонального стану висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту“; кандидата педагогічних наук, професора Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчука Лідії Завацької ”Процес становлення і розвитку бойових мистецтв як вимога сучасності“; наукового співробітника НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України (Київ) Олена Талатинник ”Порівняльна характеристика функціональних змін серцевого м’яза висококваліфікованого спортсмена“.

До програми шести секційних засідань 143 науковці із вищих закладів освіти всіх регіонів України запропонува­ли 92 наукових повідомлення, в яких тематика науково-практичної конференції деталізувалася в теоретично і методологічно обґрунтованих і виокремлених аспектах і на­прямах.

 

 

На секційних засіданнях фахівці вивчалиІсторичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури,Професійну підготовку фахівців фізичної культури та спорту“, Педагогічні технології навчання фізичної культу­ри, темиФізична культура, фізичне ви­ховання різних груп населення“, Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація,Олімпійський і професійний спорт“.

Оргкомітет конференції передав бібліотеці гуманітарно-педагогічного інституту подарунок від Національного олімпійського комітету України – бібліотечку енциклопедичної літератури з історії та теорії олімпійського спорту й олімпійського руху в світі та в Україні.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції опубліковані у Збірнику наукових праць.

 
Анонси
Галерея
2
22
На даний момент 107 гостей на сайті