Пошук
Головне меню

ПРОБЛЕМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВСІХ

Одна з визначальних ознак сучасного глобалізованого світу – всеохопний взаємозв’язок і взаємозалежність явищ і процесів, планетарних і локальних проблем та шляхів їх вирішення. І всі вони так чи інакше, прямо чи опосередковано стосуються або впливають на складники нинішньої цивілізації. Однак у цьому мультиверсумі проблем є така група, що кардинально визнає місце у світі не просто всіх, а всіх і кожного, і не опосередковано, а завжди і у всьому безпосередньо. Це проблеми психологічні, незаперечна універсальна значимість яких обумовлена парадигмою інтерсуб’єктивізму чи міжсуб’єктною комунікацією, що домінує в сучасному планетарному світогляді як відповідь на глобалізаційні виклики та ризики. Якщо висловитись образно: порушивши і навіть зруйнувавши природну гармонію світу, людина намагається врятуватися в течію до себе самої, комунікацією із собі подібними. Цей, на думку людини, рятівний простір належить до компетенції психології, від теоретичних і практичних можливостей якої визначальною мірою залежить, чи не буде екологія людської душі зруйнована так само, як екологія людського довкілля.

 

 

Тому не можуть залишитися поза увагою тематична спрямованість і методологічне оформлення заходів, здійснених кафедрою психології (завідувач – кандидат психологічних наук, доцент М.Б.Боднар) протягом кафедрального тижня. Серйозність намірів наших фахівців-психологів підтвердило засідання кафедри, що проходило у форматі ”круглого столу“ за темою ”Актуальні проблеми сучасної психології“. Важливим елементом тижня кафедри стали відкриті заняття, на яких викладачі продемонстрували високий науково-методичний рівень реалізації навчально-виховних завдань у царині конкретних навчальних дисциплін. Відкрите лекційне заняття з психології провів кандидат педагогічних наук В.М.Мартинюк. А відкриті семінарські заняття показали кандидат психологічних наук Т.О.Долга (з ”Етики і психології сімейного життя“) й асистенти В.П.Назарук (з ”Основ психогігієни“) та М.В.Голота (з ”Основ соціалізації особистості“).

Характерною особливістю тижня кафедри психології стало поєднання творчих зусиль науковців кафедри і студентів старших курсів педагогічного факультету. Зокрема, учасники науково-методичного семінару ”Психологічні аспекти проблеми ”емоційного вигорання“ педагога“ поряд з доповідями доктора біологічних наук, професора М.М.Ільєнка (”Стресова реакція організму як психофізіологічна основа емоційного вигорання“) і кандидата педагогічних наук В.М.Мартинюка (”Психологічна саморегуляція педагога“) познайомилися з науковими розвідками студентів-науковців. Вікторія Копчак (31-ДП, науковий керівник Н.Б.Бабій) розкривала ”Теоретичні аспекти проблеми ”емоційного вигорання“ фахівця педагогічного профілю“, а Ольга Гоцюк (41-СП, науковий керівник Т.О.Долга) – ”Фактори впливу ”емоційного вигорання“. ”Проблема ”емоційного вигорання“: порівняльне дослідження вчителів шкіл і викладачів ВНЗ“ цікавила Олену Силку (31-СП, науковий керівник Н.М.Савелюк), а про ”Дослідження рівня професійного вигорання вчителів“ розповідала Тетяна Ковальчук (51-ДПК, науковий керівник В.П.Назарук).

Змістовною була практична частина тижня кафедри, в якій, окрім наших викладачів та студентів брали участь педагоги ЗОШ і ДНЗ м.Кременця, а також науковці з інших вищих закладів освіти. Психологічний тренінг для студентів ”Пізнай самого себе“ провела асистент С.С.Гусаківська; вона ж підготувала для всіх учасників тижня психологічний тренінг з елементами гештальту і псих одрами. Досвід практичних психологів місцевих освітніх закладів представила педагог Кременецької ЗОШ №4 Н.В.Герасимович, провівши тренінг методом арт- і казкотерапії ”Дивовижна сила мистецтва“.

Без перебільшення, неоціненне теоретичне і практичне значення для наших фахівців, студентів, вчителів ЗОШ і вихователів ДНЗ мала зустріч із професійними тренерами-психотерапевтами з вищих закладів освіти м.Рівного. Професор кафедри психології Рівненського інституту Міжнародного університету розвитку людини ”Україна“ В.В.Назаревич запропонувала ворк-шоп ”Використання малюнків для швидкого самовідновлення“, а кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Рівненського ДГУ О.Г.Ставицька – майстер-клас ”Створення персональних терапевтичних казок“.


У рамках тижня кафедри відбулося засідання студентського наукового гуртка з проблем психології. Юні науковці досліджували ”емоційне вигорання“ фахівця (Олена Силка, 31-СП), роботу з дітьми-”аутистами“ (Тетяна Дідук, 31-СП), віртуальне спілкування (Ольга Гоцюк, 41-СП) – під науковим керівництвом Н.М.Савелюк; роль позитивних емоцій (Софія Гуляк, 41-СП, науковий керівник Т.О.Долга), роль рідної мови у розвитку і формуванні особистості (Віта Шульжук, 31-ДП, науковий керівник Н.Б.Бабій), роль пам’яті у засвоєнні знань (Олена Покотило, 41-ДП, науковий керівник М.В.Голота), а також психічне здоров’я студентської молоді (Аліна Гикава, 31-СП) та адаптацію першокурсників до умов ВНЗ (Ольга Стус, 11-Н), роботами яких керувала В.П.Назарук).

На завершення, наголосимо на основному позитиві тижня кафедри психології: поєднання творчих зусиль науковців кафедри , фахівців з інших ВНЗ, педагогів-практиків ЗОШ і ДНЗ, студентів профільного факультету. Досвід вартий наслідування…

 
Анонси
Галерея
11
1111
На даний момент 654 гостей на сайті