Пошук
Головне меню

ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА

Одна з визначальних ознак рівня наукової роботи, що здійснюється вищим закладом освіти, –  наявність наукових традицій. Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка такі традиції має. Це, по-перше, комплексне вивчення історії вищої школи в регіоні, і по-друге – дослідження динаміки інновацій у системі вищої освіти. Упродовж останніх років проведено три масштабних наукових форуми за першою тематикою, і днями відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ”Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи освіти і науки“ (дві перших пройшли в 2007 і 2010 роках). Оргкомітет конференції, підготовленої нашим ВНЗ спільно з Київським національним університетом ім.Тараса Шевченка, очолювали ректор інституту, професор А.М.Ломакович, проректор КНУ ім.Тараса Шевченка, професор С.А.Вижва, та завідувач кафедри педагогіки КНУ ім.Тараса Шевченка, професор О.В.Плахотнік.

 

 

Учасниками цього поважного наукового зібрання стали 150 науково-освітніх установ із 34 країн світу. Матеріали своїх наукових досліджень представили 283 науковці,  з них 122 – зарубіжні. До програми конференції увійшли 247 науково-дослідних тем, з яких 138 належать українським дослідникам (9 – науковцям нашого інституту), а 109 – аналітикам з інших країн.

На адресу конференції надійшли вітання Президента Спілки ректорів ВНЗ України, Героя України, ректора КНУ ім.Тараса Шевченка, академіка Л.В.Губерського, ректоратів Ленінградського ДУ ім.О.С.Пушкіна, Алтайського ДУ (Барнаул, Росія), Узбецького НУ (Ташкент), Могильовського ДУ ім.А.А.Кулєшова (Білорусь), Жетисуського ДУ (Казахстан), Західно-Мічіганського Університету (США), Данського педагогічного університету (Копенгаген), Університету Ланкастера (Лондон), Інституту дослідження ісламізму (Лондон), Міністерства освіти Таджикистану, Шведської національної комісії ЮНЕСКО;  лауреата Нобелівської премії, академіка РАН Ж.І.Алфьорова, а також окремих науково-освітніх установ України.

На пленарному засіданні, що відкрилося вступним словом співголови Оргкомітету, ректора інституту, професора А.М.Ломаковича і яке вів старший науковий співробітник НДЦ Військового інституту КНУ ім.Тараса Шевченка О,О.Безносюк, прозвучали доповіді доктора педагогічних наук, професора КНУ ім.Тараса Шевченка О.В.Плахотнік ”Сучасні стратегії розвитку науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка“; професора Університету Маннхайма (Німеччина), Президента Міжнародної науково-оcвітньої асоціації LAssocsatson 1901 ”SEPIKE“ (Німеччина – Франція) Міхаеля Шефера ”Німецька модель управління якістю освіти“; доктора історичних наук, доцента Університету Яна Кохановського (Кельце, Польща) Єви Кулі ”На шляху до єдності Європейської системи вищої школи. Елементи Болонського процесу, сприяння мобільності студентів“; доктора педагогічних наук, професора Національного університету оборони України (Київ) Валерія Маслова ”Сучасні тенденції вищої військової освіти“; доктора наук, професора Софійського технічного університету (Болгарія) Красиміра Спірова ”Професійні компетенції як можливість переходу від горизонтального до вертикально організованого процесу навчання“; кандидата педагогічних наук, доцента Жетисуського ДУ ім.Іліяса Жансугурова (Талдикоркан, Казахстан) Г.Н.Жолтаєвої ”Формування професійної готовності фахівців вищої школи в умовах реформування освіти в Республіці Казахстан“; кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки Брестського ДУ ім.О.С.Пушкіна (Білорусь) Т.О.Ковальчук ”Інноваційні моделі розвитку професійної компетентності педагогів в умовах корпоративної освіти“; доктора фізико-математичних наук, ректора Джізакського педагогічного інституту (Узбекистан), професора О.М.Дусматова ”Практика реалізації інноваційних технологій у ВНЗ“; доктора історичних наук, професора Поморської академії (Слупськ, Польща) Романа Томашевського ”Дві стратегії імплементації Болонського процесу (на прикладі Польщі та Німеччини)“; проректора Вищої школи імені Павла Влодковіца Анджея Галковського ”Вищі школи у Федеративній Республіці Німеччина на рубежі ХХ – ХХІ століть: нарис правил функціонування“.

Із заключним словом на пленарному засіданні виступила співголова Оргкомітету конференції, доктор педагогічних наук, професор КНУ ім.Тараса Шевченка О.В.Плахотнік.

У форматі секційних засідань науковці аналізували ”Методологічні засади і актуальні проблеми вищої освіти“, ”Модернізацію вищої освіти в контексті Болонського процесу“, ”Впровадження сучасних інтерактивних та інформаційних технологій у дидактику вищої школи“, ”Інноваційні підходи до вдосконалення виховного процесу у вищій школі“, ”Моніторинг у вищій освіті“, ”Інноваційні підходи до проблеми управління вищими навчальними закладами“, ”Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки фахівців у ВНЗ“ і ”Питання неперервної освіти в концепціях модернізації освіти та освітніх реформ“.

За матеріалами науково-практичної конференції буде опубліковано однойменний Збірник наукових праць.

 
Анонси
Галерея
37
3737
На даний момент 215 гостей на сайті