Пошук
Головне меню

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОЛІМПІЙЦІВ

Оригінальну в науково-теоретичному та важливу у методико-практичному плані тему дисертаційного дослідження обрав асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання В.І.Банах. Під науковим керівництвом завідувача кафедри інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури, доктора технічних наук, професора І.П.Заневського він розробив проблему ”Удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки“. Успішний захист такої важливої для зимового олімпійського виду спорту дисертаційної теми на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту відбувся на засідання спеціалізованої вченої ради Львівського ДУ фізичної культури. Нашому науковцю опонували завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Житомирського держуніверситету ім.Івана Франка, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Р.Ф.Ахметов і доцент Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Н.М.Грабик. Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена тим, що в теорії та методиці стрибків на лижах із трампліна виникла проблема невідповідності рівня розробки науково-методичних засад формування техніки відштовхування сучасним потребам теорії та практики спорту на етапі спеціалізованої базової підготовки. У роботі описується технологія вимірювань і аналізується техніка відштовхування на основі опрацювання зображень і визначення параметрів кінематики тіла лижника, розкриваються взаємозв’язки довжини стрибка та параметрів техніки відштовхування, пропонується програма вдосконалення техніки відштовхування із застосуванням спеціальних вправ, що враховують моделі відштовхування та передбачають зміну співвідношення обсягу компонентів технічної підготовки, застосування якої дозволяє істотно поліпшити спортивний результат.

Результати досліджень упроваджено у навчально-тренувальний процес лижників-стрибунів Кременецької та Ворохтинської СДЮСШОР, Верховинської та Надвірнянської ДЮСШ зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства, а також у викладання дисципліни ”Теорія і методика обраного виду спорту“ Львівського ДУ фізичної культури. Більше того, згадані результати наукових досліджень можуть бути використаними при підготовці юнацької збірної команди України та тренуваннях стрибунів на лижах з трампліна до змагань різного рівня, в тому числі, міжнародного.

 
Анонси
Галерея
foto 9
foto 9foto 9
На даний момент 289 гостей на сайті