Пошук
Головне меню

ЕЛІТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛІТИ

На засідання спеціалізованої вченої ради у Державному вищому навчальному закладі ”Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди“ відбувся успішний захист завідувачем кафедри суспільних дисциплін нашого інституту І.Б.Скакальською дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему ”Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (1921 – 1939 рр.)“. Робота виконана на кафедрі історії України Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка, а науковим консультантом виступав доктор історичних наук, завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, професор цього ж університету М.М.Алексієвець. Опонували нашому науковцю доктор історичних наук, доцент Переяслав-Хмельницького ДПУ ім.Григорія Сковороди В.К.Молоткіна; доктор історичних наук, завідувач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету ім.Івана Франка, професор Г.М.Стародубець і доктор історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету І.Б.Дацків.

 


 

Характерною ознакою і водночас заслугою дисертаційного дослідження є те, що в ньому вперше комплексно проаналізовані політико-соціальні виміри та культурні трансформації української еліти Західної Волині у міжвоєнний період ХХ століття. Це зроблено на основі опрацювання архівних матеріалів і наукової літератури, осмислення інформаційно-фактологічної і теоретико-аналітичної бази з урахуванням сучасної методології. Історіографія проблематики підтверджує, що робота І.Б.Скакальської значною мірою розширює згадану фактологічну базу та скорочує теоретико-метдологічний дефіцит у висвітлення даної теми. Бібліографія за тематикою дослідження нараховує 966 позицій, серед яких – 54 авторських публікації: 4 монографії, 25 статей у наукових фахових виданнях і стільки ж публікацій, які додатково відображають результати дослідницької роботи дисертанта.

Дослідження І.Б.Скакальською волинської еліти міжвоєнного періоду дійсно є елітним. Насамперед тим, що політико-соціальний та етнокультурний аспекти діяльності цієї національної верстви на теренах окремого регіону вперше в історичній науці аналізуються на рівні докторської дисертації і висвітлені на сторінках окремої фундаментальної монографії. Спираючись на історичну літературу, методологічні засади та відповідну джерельну базу, автор зуміла здійснити комплексну, ґрунтовну і всебічну реконструкцію української еліти Західної Волині упродовж міжвоєнного періоду ХХ століття. В роботі проаналізовано концептуальний досвід, стан наукової розробки теми і сформульовано дефініції основних термінів тематичної проблематики.

 
Анонси
Галерея
Студентська конференція
Студентська конференціяСтудентська конференція
На даний момент 287 гостей на сайті