Пошук
Головне меню

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ

Науково-педагогічні працівники кафедри суспільних дисциплін спільно з науковою частиною інституту провели презентацію монографії молодого доктора історичних наук , доцента І.Б.Скакальської ”Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (1921 – 1939 рр.)“.

Модератором презентації виступив і виголосив вступне слово кандидат історичних наук, доцент Олександр Соловей. Він висвітлив тематичну сутність дослідження І.Б.Скакальської, його теоретико-методологічне значення та вплив та вплив на розгортання наступних аналітичних пошуків у цьому історико-текстуальному полі – діяльності української національної еліти не лише у міжвоєнний період ХХ століття, а й нинішній час, в період утвердження нашої державності.

Автор монографії розповіла про ”свій шлях до теми“, що розпочався дослідженням багатьох аспектів життєдіяльності волинського громадсько-політичного діяча 20 – 30-х рр. ХХ століття Семена Жука, дала характеристику монографії як наукової праці, а також показала волинську еліту як соціально-історичний і культурно-духовний феномен та об’єкт наукового дослідження.

 

 

Науковий працівник Кременецько-Почаївського ітсорико-архітектурного заповідника, кандидат історичних наук Наталія Оболончик вказала на особливе місце наукової праці І.Б.Скакальської  серед наукового доробку істориків-волинезнавців, які вивчали та продовжують вивчати минуле і сьогодення Волині.

Завідувач кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент Олег Василишин говорив про зв’язок монографічної праці І.Б.Скакальської як наукового дослідження з недавно опублікованою антологією ”Слово про Кременець“ як художнього видання.

Головний редактор газети ”Замок“ Анатолій Багнюк наголосив, що монографія І.Б.Скакальської стала найбільш успішним досягненням у розробці наукової проблеми кафедри суспільних дисциплін ”Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України“, а сама автор продемонструвала взірець наукової цілеспрямованості й академічної вірності обраній проблематиці наукового пошуку.

Кандидат історичних наук Валентин Мазурок підкреслив, що в Монографії І.Б.Скакальської через феномен еліти розкритий внутрішній зв’язок міжвоєнної, воєнної та післявоєнної Волині в контексті визвольних змагань. Він також нагадав про активну участь автора монографії у підготовці та публікації монографічного дослідження колективу науковців ”Нескорена Кременеччина“, а його колега по кафедрі Галина Сеньківська зробила акцент на важливості краєзнавчих матеріалів, які вперше використані в монографії і тим самим розширюють фактологічне та методологічне поля наступних краєзнавчих досліджень у сфері волинезнавства.

 

 

Визначаючи важливість монографічної праці І.Б.Скакальської, кандидат історичних наук, доцент Володимир Собчук наголосив: своєю роботою автор монографії підтвердила, що Кременець був і залишається осередком наукових і культурно-освітніх традицій краю, які формувала, утверджувала і трансформувала волинська еліта, і що саме у цій площині слід шукати і реалізовувати перспективи його розвитку.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук Валентина Бенера звернула увагу учасників презентації на важливу і навіть символічну особливість наукових пошуків І.Б.Скакальської: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук і монографію за дисертаційною проблематикою вона підготувала, захистила й опублікувала без відриву від науково-педагогічної діяльності, від виконання обов’язків викладача та в умовах нашого провінційного навчального закладу і нашого невеликого за масштабами міста, де немає відповідних академічних інституцій, і цим продемонструвала, що справжній  творчий пошук не знає перешкод і не визнає технічних труднощів, а досягнення наукових вершин залежить насамперед від самого пошуковця. В цьому – і приклад, і урок, і настанова молодим науковцям.

 

 
Анонси
Галерея
foto 6
foto 6foto 6
На даний момент 318 гостей на сайті