Пошук
Головне меню

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ’Я ОСВІТЯН

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів ”Охорона праці в освіті“ (автори – доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти І.А.Білосевич й асистент цієї ж кафедри О.П.Ємець) отримав відповідний Гриф МОН України. Видання рецензували член-кореспондент НАПН України, професор В.К.Сидоренко, доктори педагогічних наук, професори Н.А.Глузман (Кримський гуманітарний університет) і В.О.Вихрущ (Тернопільський НПУ ім.Володимира Гнатюка).


Посібник підготовлено у відповідності з нормативною програмою навчальної дисципліни ”Охорона праці в галузі“. Автори врахували, що студенти вищих закладів освіти відповідно до освітньо-професійних програм в курсах навчальних дисциплін ”Безпека життєдіяльності“ та ”Охорона праці“ вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя та побуту, у виробничій та поза виробничій діяльності. Тематика і зміст лекцій відповідають вищезгаданим програмам і навчальним планам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів ”спеціаліст“ і ”магістр“, а також відображають сучасний стан законодавчої та нормативної бази охорони праці в освіті, мають за мету дати майбутнім учителям необхідні знання, що сприятимуть формуванню безпечних умов праці, підвищенню її ефективності, запобіганню професійним захворюванням та професійному травматизму.

Навчальне видання пропонує розробки практичних робіт, необхідних для повноцінного вивчення курсу: ”Дослідження освітленості навчальних приміщень“, ”Організація роботи з охорони праці. Складання посадової інструкції“, ”Складання плану евакуації учасників навчально-виховного процесу“, ”Розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу“. Посібник подає перелік основної і додаткової літератури та відповідних Інтернет-ресурсів, має 25 тематичних додатків.

 

 
Анонси
Галерея
Вид на історичний корпус академії
Вид на історичний корпус академіїВид на історичний корпус академії
На даний момент 844 гостей на сайті