Пошук
Головне меню

ДО КИРИЛИЦІ ТА ГЛАГОЛИЦІ

Унікальний навчальний посібник ”Старослов’янська мова“ підготувала кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Л.М.Невідомська (у співавторстві). Книга, що має відповідний Гриф МОН України, побачила світ у Видавничому центрі нашого інституту. Видання рецензували відомі науковці-філологи: завідувач кафедри української філології Київського національного лінгвістичного університету, професор З.О.Валюх, професор кафедри культури та історії української мови Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича М.В.Скаб і завідувач кафедри української мови Львівського НУ ім.Івана Франка, професор З.М.Терлак.

Посібник подає детальний опис навчальної дисципліни ”Старослов’янська мова“, її методичне забезпечення за вимогами кредитно-модульної системи, розкриває тематику лекцій, практичних та індивідуальних занять. Окремі його розділи присвячені організації різних видів навчальної діяльності студентів і висвітленню методів контролю їх знань. Характерна особливість посібника: в ньому враховано, що у вищих закладах освіти спеціальність ”Українська мова і література“ може мати статус як основної, так і додаткової, тому подано два варіанти опису зазначеної дисципліни та структури даного курсу. Варіант А – для основної спеціальності (при 4 год. навчальних занять в тиждень) і варіант Б – для додаткової спеціальності (при 2 год. навчальних занять в тиждень). Лекційний курс передбачає вивчення старослов’янської літературної мови, зокрема її письма, фонетики, морфології, синтаксичних особливостей. Індивідуальна робота студентів передбачає виконання ІНДЗ, консультації, співбесіди за тематикою навчального курсу, а самостійна – полягає насамперед у виконанні практичних завдань із тем, винесених на самостійне вивчення, з використанням додаткової літератури та відповідних Інтернет-ресурсів.

Навчальний посібник спрямований на ознайомлення студентів з відомостями про виникнення, функціонування та структуру найдавнішої літературної мови слов’ян, що дасть змогу усвідомити її неперехідне значення в розвитку національної духовної культури, письменства й українського суспільства в цілому. Знання, що отримають студенти при вивченні курсу ”Старослов’янська мова“, закладуть надійний фундамент для вивчення наступних лінгвістичних дисциплін діахронічного циклу: ”Історії української мови“ та ”Історії української літературної мови“.

Вагомим надбанням посібника є широке використання фрагментів з літературних шедеврів, написаних старослов’янською мовою, серед яких – ”Повість минулих літ“, Остромирове Євангеліє, Маріїнське Євангеліє, Синайський Псалтир, Синайський Требник та інші.

 
Анонси
Галерея
5
55
На даний момент 327 гостей на сайті