Пошук
Головне меню

ПСИХОДІАГНОСТИКА В ДНЗ

Київське видавництво ”Центр учбової літератури“ опублікувало навчальний посібник ”Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу“, якому МОН України присвоїло Гриф ”Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів“. Автори видання – випробуваний тандем фахівців дошкільної освіти: колишній працівник нашого навчального закладу, а нині доктор психологічних наук, професор Рівненського ДГУ Р.В.Павелків і викладач нашого педагогічного коледжу О.П.Цигипало. Книгу рецензували доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України, професор А.М.Богуш, доктор психологічних наук, академік АН Вищої школи України, професор І.Д.Пасічник і професор Рівненського ДГУ Т.І.Поніманська.

Посібник, що складається з теоретичного і практичного компонентів, подає матеріали для психодіагностичного обстеження дітей дошкільного віку. Теоретична частина розкриває проблеми психічного розвитку дошкільників, а практична – висвітлює діагностичні методики, пропонує анкети, опитувальники, нестандартні й оригінальні завдання, діагностичні критерії, що дають змогу вивчати вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей, визначати рівень їх розвитку, прогнозувати тенденції і передбачати характерні труднощі у розвитку кожної дитини, окреслити адекватні способи педагогічного впливу, а також розв’язати завдання особистісно-орієнтованої взаємодії дорослого і дошкільника.

У передмові до видання зазначається, що сьогодення вимагає вивчення кожної окремої дитини, її потенційних можливостей, де особливу роль відіграє така важлива галузь психологічної науки, як психологічна діагностика. Тут психодіагностика набуває функцій інформаційного забезпечення психологічного супроводу процесу навчання і розвитку дітей дошкільного віку. Причому діагностика в умовах ДНЗ має свою специфіку. Насамперед тим, що у дошкільному закладі педагог має справу з особистістю, котра перебуває у стадії інтенсивного формування. А тому важливо знати, як кожна конкретна дитина пізнає навколишній світ і поповнює свої знання про дійсність, про інших людей, про себе саму. Цей важливий період у розвитку і становленні дитини як особистості потребує особливих і ефективних методик та інструментарію діагностичного обстеження всіх сторін її психічного й інтелектуального розвитку.

Найрезультативніше таке обстеження можна зробити в умовах дошкільного закладу. Саме тут комплекс психодіагностичних методик і психодіагностичний інструментарій дають можливість визначити рівень психічного розвитку дитини, порівняти динаміку окремих аспектів становлення дитячої особистості, вияснити відповідність розвитку віковій нормі та простежити за розвитком дитини в часі.

Посібник розкриває психологічні передумови засвоєння знань, умінь та навичок дітьми раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, а також конкретні особливості діагностики психічного розвитку дошкільників на кожному віковому етапі. Окремо висвітлюються методи й інструментарій психодіагностики дошкільників, зокрема діагностики їх адаптації до дошкільного закладу, діагностики комунікативної та пізнавальної сфер, самосвідомості дошкільників, їх особистісних якостей і міжособистісних стосунків і такого важливого показника, як психологічна готовність до школи.

Книга буде корисною не лише працівникам педагогічної сфери та студентам педагогічних ВНЗ, а й батькам, всім старшим членам сім’ї, родини, які хочуть бачити своїх нащадків здоровими, всесторонньо розвинутими, підготовленими до життя в умовах сучасного суспільства.

 
Анонси
Галерея
Олімпійське свято
Олімпійське святоОлімпійське свято
На даний момент 331 гостей на сайті