Пошук
Головне меню

НАУКОВІЙ ТРАДИЦІЇ – ДЕСЯТЬ РОКІВ

Цьогорічна Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу інституту та педагогічного коледжу була ювілейною – десятою. Наукова традиція, започаткована вже в перший рік існування інституту, підтверджується впродовж десятиліття щорічними підсумковими звітами науково-педагогічних працівників про творчі здобутки в царині фахової науково-дослідницької діяльності та професійної творчості.

 

 

Пленарне засідання конференції відкрилося вступним словом ректора інституту, професора А.М.Ломаковича, який узагальнив науково-академічні та видавничі здобутки професорсько-викладацького складу інституту за минулий рік, наголосив на особливостях науково-дослідницької роботи в умовах переходу навчального закладу до вищого академічного статусу й окреслив головні завдання науко-аналітичних пошуків і видавничої діяльності науковців інституту на наступний рік і ближню перспективу. До програми конференції 128 науковців навчального закладу запропонували 97 наукових повідомлень і доповідей, 6 з яких прозвучали на пленарному засіданні, а 91 – під час роботи 13 тематичних секцій.

 

 

У пленарному форматі учасники конференції заслухали доповідь доктора педагогічних наук, завідувача кафедри образотворчого мистецтва та методики його викладання, професора О.М.Дем’янчука ”Кредитно-модульне навчання у світлі основних положень Болонського процесу“. Кандидат біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання В.В.Чижик розкрив тему ”Фізична працездатність різних контингентів дітей і підлітків“. Кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Л.О.Данильчук зацікавила ”Профілактика ксенофобії серед студентської молоді“, а кандидат історичних наук, старший викладач кафедри методики викладання біології та екології О.В.Кратко інформувала про ”Новітні відкриття та наукові дослідження в сучасній біології“. ”Хорове мистецтво Тернопільщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття: регіональні мистецько-освітні аспекти“ – такою була тематика доповіді кандидата мистецтвознавства, старшого викладача кафедри гри на музичних інструментах і хореографії О.М.Бойчук. Директор педагогічного коледжу, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізики, математики та інформатики Н.В.Бабій оприлюднила тему ”Моделювання процесів дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках“.

Тематичні секції формувалися, в основному, із представників однопрофільних кафедр і працювали над своїми традиційними проблемами. Зокрема, науковці кафедри суспільних дисциплін продовжували розробляти тему ”Місце і роль Волині та Галичини в історичних, політичних, соціально-економічних і культурних процесах України“.

 

 

”Мовно-літературні процеси на Волині впродовж століть“.і надалі залишаються в центрі наукового інтересу науковців кафедри української мови та літератури. Представники кількох кафедр об’єдналися в одну секцію і розглядали ”Історико-педагогічні засади підготовки фахівців у вищій школі України“. ”Соціально-педагогічні проблеми навчання і виховання у системі безперервної освіти“ заволоділи увагою науково-педагогічних працівників кафедри загальної та соціальної педагогіки. Члени кафедри психології працювали над проблемою ”Педагогічні аспекти самореалізації студентської молоді у сучасному культурному середовищі“. Тематичний спектр секції ”Актуальні напрямки розвитку дошкільної та початкової освіти“ був настільки широким, що до його висвітлення долучилися науково-педагогічні працівники п’яти кафедр. Актуальну проблематику розробляли фахівці іноземної філології. Предметом їх досліджень стали ”Пріоритетні шляхи формування комунікативної та соціокультурної компетенції вчителя іноземних мов“. Науково-педагогічні працівники природознавчого профілю працювали у двох тематичних напрямах: ”Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях“ і ”Методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя біології“. Вивчаючи проблему ”Шляхи вдосконалення викладання музичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів музики“, фахівці-музикознавці спрямували свої зусилля у загальнотеоретичному та практично-фаховому напрямах. ”Традиції народного образотворчого мистецтва Західного регіону України“ стали предметом аналітичних досліджень науковців кафедри образотворчого мистецтва та методики його викладання. Фахівці фізичного виховання звернулися до теми ”Оптимізація фізичного виховання у системі педагогічної освіти“. Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної освіти і кафедри фізики, математики та інформатики досліджували ”Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологій“.

За матеріалами Звітної наукової конференції буде опубліковано Збірник наукових праць.

 

 
Анонси
Галерея
25
2525
На даний момент 676 гостей на сайті