Пошук
Головне меню

КАТАЛОГ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ

Саме так умовно можна назвати бібліографічний покажчикВидання професорсько-викладацького складу Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (2002 – 2012 рр.)“, який побачив світ у Видавничо-поліграфічному центрі інституту за редакцією ректора, професора А.М.Ломаковича та проректора з наукової роботи, доктора педагогічних наук В.Є.Бенери. Це науково-інформаційне видання підготовлене за сприяння науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр, деканів факультетів, працівників бібліотеки навчального закладу. Літературну редакцію такої обємної книги (32,3 ум. др. арк. або 397 сторінок друкованого тексту) здійснили І.О.Волянюк і Р.О.Дубровський. Технічне редагування забезпечив завідувач ВПЦ інституту С.П.Юрчук. Рецензували видання доктори педагогічних наук Т.О.Дороніна та Ю.А.Щербяк. Книга містить бібліографічні описи монографій, збірників наукових праць, збірників матеріалів наукових конференцій, навчально-методичних посібників, навчальних програм, довідкових видань, словників, атласів, авторефератів дисертацій, опублікованих науково-педагогічними працівниками інституту за перше десятиріччя існування нашого навчального закладу в статусі ВНЗ ІІІ рівня акредитації.

Бібліографічний покажчик надає інформацію про 3185 публікацій 207 авторів-науковців за 2002 – 2012 роки. Серед згаданих видань – 51 автореферат дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, 21 монографія та 56 підручників і посібників, які мають відповідний Гриф Міністерства освіти і науки України. Статистика покажчика засвідчує, що за перші десять років існування інституту більше півсотні його науково-педагогічних працівників здобули наукові ступені: у 2012 – 10, 2009 – 9, у 2008 і 2010 рокахпо 7 чоловік. Що стосується інших видань, то найбільш продуктивним в аспекті науково-видавничої діяльності був 2011 рік – 544 різнопланові наукові публікації; 2012 – 465, 2009 – 402 праці. Серед авторів першість належить доктору педагогічних наук В.Є.Бенері (64 публікації), доктору історичних наук І.Б.Скакальській (60), кандидату історичних наук В.Д.Собчуку (55). Ще 12 науковців інституту за цей період оприлюднили понад три десятки наукових праць кожен.

Особливу увагу приділяє покажчик монографіям і підручникам та посібникам, яким присвоєно Гриф МОН України. у 2008 і 2012 роках було видано по 9 таких посібників, в 2011 – 8, в 2005 – 7, у 2006 і 2010 – по 6. Авторству А.Л.Багнюка належить 6 навчальних посібників з Грифом МОН України, В.Є.Бенери, О.М.Довгань, С.М.Корнієнко, Д.М.Скільськогопо 4, О.І.Бочелюк, Г.М.Возняка, К.Г.Єрусалимець, І.О.Олійник, О.П.Макаренко, О.П.Цигипало, М.Ф.Шмирпо 3.

Багатство і достовірність змісту бібліографічного покажчика обумовлені серйозними та фундаментальними джерелами добору документів до нього: традиційні та електронні каталоги ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського, Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, інші національні бібліографічні покажчики.

Видання має логічно обґрунтовану структуру, що поєднує хронологічний, алфавітний і тематично-змістовий підходи, чим полегшується пошук необхідної інформації. Книга допоможе користувачам здійснювати підбір, упорядкування та формування списку літератури до наукових праць, а також полегшить доступ до повнотекстових баз даних і теоретико-інформаційної продукції для науковців.

У підсумку, бібліографічний покажчик буде корисним не лише науковцям, а й усім, кого цікавлять процеси розвитку вищої школи України, зокрема становлення та зміцнення науково-педагогічного потенціалу нашого навчального закладу

 
Анонси
Галерея
43
4343
На даний момент 296 гостей на сайті