Пошук

ДЕСЯТЬ МИСТЕЦЬКИХ РОКІВ

Жіночий мистецький гуртПалітрабув створений у 2003 році з ініціативи Т.А.Балбус. До нього увійшли пять креме­нецьких художниць: Олександра Панфілова, Анна Мацега, Зоя Мацишина, Наталія Білецька і Тетяна Балбус (керівник гурту). Свої твори вони представили на першій виставці у грудні 2003 року.

А сьогодні колективПалітривідзначив своє перше десятиліття. За цей час до нього приєдналися молоді художниці Іванна Погонець, Богдана Гуменюк, Надія Волощук, Світлана Ткачук, Людмила Верби­ло, Катерина Склярук, Надія Швед, Наталія Волянюк.

ЩорокуПалітрапрезентує свої нові творчі роботи у Кременецько­му краєзнавчому музеї. Неодноразово художниці гурту брали участь у міжнародних українсько-польських пленерах, фестива­лях, конкурсах (”Карпатський вернісаж“, м.Івано-Франківськ; Міжнародний фе­стиваль писанкарстваЕтнореволюція“, с.Комач Івано-Франківської області), в об­ласних, всеукраїнських і міжнародних ви­ставках (Кременець, Збараж, Тернопіль, Краків).

В 2004 і 2007 роках кременецькі мистецькі гуртиПалітраіГладущикек­спонували свої роботи на спільних вистав­ках у Тернопільському художньому музеї. У травні 2006 року Тетяна Балбус була учас­ницею Всеукраїнської виставкиМальована Українау Тернополі і її роботаОсіння па­расолькавміщена у Каталозі вернісажу.

Восени 2006 року гуртПалітрабрав участь в обласнійВиставці творів викладачів образотворчого мистецтва на­вчальних закладів Тернопільщини, що про­ходила в Художній галереї регіональної Спілки художників України (м.Тернопіль).

Протягом берез­нясерпня 2010 року гуртПалітрапредставляв свої роботи у Вишневецькому зам­ковому комплексі. Наступного року жителі Рівненської області мали змогу побачити 91 роботу наших художниць у Дубенсько­му замку на виставціМелодія пензля і жіночої душі“.

Кожна з художницьПалітримає власний стиль у мистецтві, улюблені мотиви зображення, використовує свої матеріали та техніки виконання.

Анна Мацега працювала, в основно­му, в пастельній техніці, рідше був акварель­ний та олійний живопис. Мотиви зображенняквіти, пейзажі, портрети (Юліуш Словаць­кий, видатні діячі країни).

Олександра Панфілова надає перева­гу олійному живопису (натюрморти, портре­ти, пейзажі), виконує також декоративні розписи на склі (натюрморти, тематичні кар­тини).

Наталія Білецька (Якубчик) працює в техніці олійного живопису, виконує акварельні і пастельні роботи різних жанрів, ікони, проте перевагу віддає пейзажам.

Зоя Мацишина виконує творчі роботи у техніці ткацтва і батіка. Її гобелени сюжетні і за народними мотивами. В роботах також поєднуються різні техніки ткання.

Іванна Погонецьмайстер пейзаж­ного жанру живопису. Вона тонко відчуває мотиви природи, досконало передає її стан у різні пори року. Ніжний, гармонійний колорит картин досягається у техніці олійного живопису.

Богдана Ти­вонюк (Гуменюк) працює в акварельній та олійній техніках живопису (натюр­морт, пейзаж), інколи виконує пастельні ро­боти.

Катерина Скля­рук захоплюється такими видами обра­зотворчого мистецт­ва, як акварельний та олійний живопис (пейзаж, квітковий натюрморт, портрет, стилізовані образи людей і тварин), а та­кож графікою.

Світлана Тка­чукмайстер олійного живопису. Улюблені живописні жанриквітковий натюрморт, пейзаж (часто архітектурний). Худож­ниця працює в техніці накладання фарб мастихіном, підбирає найтонші відтінки кольорів, якимиліпитьформу, передаючи обєм, освітлення, плановість.

Людмила Вербило входить до скла­дуПалітри“, хоча в даний час проживає в м. Дубно. Також захоплюється графікою та живописом. Робо­ти виконує аквареллю, олією, простим і кольо­ровими олівцями, гуаш­шю, гелевою ручкою.

Надія Волощук тяжіє до народного де­коративного мистецтва, зокрема до писанкар­ства (малюнок, нитян­ка, травлення, ажурне різьблення) та народної іграшки, де передає різні типажі українських жінок, враховуючи вікові та регіональні відмінності.

Тетяна Балбус (керівник гурту) уподо­бала декоративний живопис і декоративно- ужиткове мистецтво. Тому й закономірно, що у своїх роботах використовує здебільшого народні мотиви. Серед жи­вописних технік віддає перевагу гуаші, акварелі, акрилу й олії, створюючи квіткові композиції, стилізовані зображення обєктів живої на неживої природи, сюжетні карти­ни. В аплікаціях та колажах, як різновидах декоративно-прикладного мистецтва, відображає сюжети навколишнього життя у творчому опрацюванні. Особливим захо­пленням художниці є виготовлення й оздо­блення сувенірних виробів: декорованих нитками й оракалом пляшок, текстильних писанок, невеликих скриньок. У січні 2010 року роботи Тетяни Балбус отримали Ди­плом І ступеня Обласної виставки-конкурсу ім.Ярослава Музики, а в 2014 р. – Ди­плом ІІ ступеня цього ж конкурсу. У травні 2011 року наша майстриня стала членом Національної спілки майстрів народного ми­стецтва України. Її роботаДорога до хра­мубрала участь у Всеукраїнській виставці народного мистецтваКращий твір 2010 рокуй увійшла до Каталогу цієї виставки.

З 2013 року у складі гуртуПалітразявилися ще двоє художницьвипускників нашого інституту.

Марія Швед знайшла себе у таких жанрах реалістичного та декоративного жи­вопису, як тематична картина, пейзаж, на­тюрморт (акварель, олія).

Наталія Волянюк здебільшого віддає перевагу олійному й акварельному живопи­су. Для її робіт характерний неординарний творчий підхід до кольорової гами: худож­ниця вдало поєднує теплі та холодні кольо­ри, сміливо експериментує з техніками.

 
Анонси
Галерея
14
1414
На даний момент 268 гостей на сайті