Пошук
Головне меню

ОДИН ТИЖДЕНЬ ІЗ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Презентація фотоальбому ”Кафедра суспільних дисциплін. Сторінки біографії“, запропонована завідувачем кафедри, доктором історичних наук Іриною Скакальською, дала старт реалізації комплексу заходів, передбачених програмою Тижня кафедри. Серед таких заходів ще два проходили у формі презентації: кандидат філософських наук, доцент Олександр Огир підготував серію інформаційних листівок з висловами відомих філософів минулого і сучасності, потрактованих у контексті нинішніх реалій, а кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Мазурок і магістр культурології Марія Левенець представили тематичну виставку новинок суспільно-політичної та історичної літератури теоретичного і методичного характеру.

Для викладачів і студентів інституту науковці кафедри підготували кілька різнопланових і важливих у пізнавальному та виховному значенні лекцій. Кандидат історичних наук, доцент Володимир Собчук у своєму лекційному матеріалі окреслив широку панораму зародження, становлення та розвитку вищої освіти на Волині, зокрема через призму історичного поступу нашого навчального закладу. Дві лекції культурологічного плану запропонували Ірина Скакальська (”Міфологізм української культури“) та Марія Левенець (”Сторінками історії культури: до 450-річчя від дня народження У.Шекспіра“). Кандидат історичних наук Галина Сеньківська взяла на себе роль гіда у підготовленій нею тематичній лекції-екскурсії територією навчального закладу з відвідуванням Музею історії інституту, інших експозиційних залів. Лекція-екскурсія була приурочена ювілею Гуго Коллонтая – одного із засновників Волинської гімназії в Кременці.

Важливим моментом Тижня кафедри став науково-методичний семінар ”Інноваційні форми і методи викладання суспільних дисциплін“. Доктор історичних наук, професор Генріх Стронський показав методику ”Використання мемуарної літератури у процесі вивчення історії України“. ”Роль біографістики під час вивчення релігієзнавства“ розкрила завідувач кафедри Ірина Скакальська. ”Регіональна історія у вищій школі: потреби і можливості“ – такою була тема методичного дослідження доцента Володимира Собчука. Його колегу, доцента Олександра Солов’я зацікавила ”Методика використання матеріалів ЗМІ на практичних заняттях з політології“. Доцент Олександр Огир характеризував ”Особливості застосування тестування у процесі викладання курсу ”Логіка“. ”Роль правових дисциплін у процесі виховання молоді“ висвітлював кандидат юридичних наук, старший викладач Віктор Ткачук. Про ”Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні суспільних дисциплін“ говорила кандидат історичних наук Галина Сеньківська. ”Проблеми та перспективи викладання історії української культури“ аналізувала культуролог Марія Левенець, а кандидат історичних наук Валентин Мазурок доповідав про ”Методологічні аспекти соціально-молодіжної політики в Україні“. ”Термінологія постнекласичної науки у викладанні суспільних дисциплін“ стала предметом науково-методичного дослідження старшого викладача Анатолія Багнюка.

У рамках Тижня кафедри відбулось підсумкове засідання студентського наукового гуртка ”Минуле, сучасне і майбутнє – очима молоді“, яке проходило у форматі тематичної секції ”Суспільно-історичні вектори компетенції майбутнього фахівця“ Х студентської науково-практичної конференції інституту. Юні науковці озвучили свої наукові розвідки різних тематичних напрямків: ”Громадянське суспільство в умовах політичної кризи в Україні: регіонально-локальний аспект“ (Анна Крижна, керівник – О.Г.Соловей), ”Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова“ і ”Філософія доби українського бароко“ (Ірина Бабій, Вікторія Стасишин, керівник – О.В.Огир), ”Володимир Луців – діяч української діаспори“ (Марія Іващук, керівник – А.Л.Багнюк), ”Сутність визвольної боротьби в роки Другої світової  війни на території Тернопільщини“ (Іван Прокіпчук, керівник – В.П.Мазурок), ”Любов в епістолярній спадщині відомих людей“ (Ніна Мокей, керівник – Г.Я.Сеньківська), ”Роль і місце української діаспорної культури ХХ ст. в історії української культури“ (Аліна Благовірна, керівник – М,В,Левенець), ”Біблія як джерело християнського віровчення“ (Анна Крижна, керівник – І.Б.Скакальська), ”Василь Загоровський і його заповіт“ (Катерина Бойчук, керівник В.Д.Собчук).

У читальному залі бібліотеки інституту пройшло засідання студентського політичного клубу (керівник – доцент Олександр Соловей) на тему ”Обличчя революції. Самооборона“. Тут були присутні представники самооборони м.Кременця: її голова Віталій Ахметзянов, заступник голови Іван Селедець, сотник Ждан Ареф’єв і боєць самооборони, студент інституту Роман Кравець. Вони розповіли про заснування, структуру, завдання і конкретні дії місцевої самооборони, про її співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями і райвідділом внутрішніх справ. Співмодератором засідання виступила студентка факультету іноземних мов Марія Кукуріка, котра давала необхідні інформаційні вставки та доповнення у процесі діалогу студентської аудиторії з представниками самооборони щодо проблем і перспектив діяльності такої унікальної громадської інституції. Присутній на засіданні клубу проректор з виховної роботи Микола Сиротюк наголосив на важливості участі місцевої самооборони в забезпеченні громадського порядку у місті та районі, в різних громадських закладах, а також у студентському гуртожитку.

Кандидат історичних наук Валентин Мазурок підготував виховну годину ”України нескорені сини: до 70-річчя боїв ”УПА – Південь“ під Гурбами“. Представники студентства кількох факультетів отримали важливу інформацію про цей маловідомий епізод визвольної боротьби українського народу в нашому краї. Бій під с.Гурби відбувся 21 – 25 квітня 1944 року між силами УПА та військами НКВС і охопив південь Здолбунівщини та частину сучасних Дубенського, Острозького районів Рівненщини і Кременецького та Шумського районів Тернопільщини. Сили повстанців разом з місцевими селянами не перевищували 5 тисяч бійців, а бригади НКВС нараховували близько 30 тисяч солдат, мали авіацію, бронепоїзди, танки, кінноту. Окремі дослідники причиною бою вважають операцію УПА проти радянського генерала М.Ф.Ватутіна, внаслідок якої він зазнав тяжкого поранення і помер, а інші – спроби УПА зірвати мобілізацію чоловічого населення Західної України до лав Червоної Армії, бо це позбавляло повстанців людського ресурсу. За наслідками бою, УПА втратила до ста бійців, а НКВС – до тисячі. Головної мети наступу НКВС на повстанців досягнуто не було: українські патріоти вийшли з оточення і продовжували боротьбу. Сьогодні біля села Гурби встановлено капличку та пам’ятний хрест на честь воїнів УПА.

Під час Тижня кафедри працівники інституту, кременчани, представники громадських організацій краю зустрілися з народним депутатом України, кандидатом у Президенти України Петром Порошенком, якого на цій зустрічі у якості довіреної особи представляла завідувач кафедри суспільних дисциплін, доктор історичних наук Ірина Скакальська. Вона ознайомила відомого політика з багатою історією, начально-матеріальною базою, науково-педагогічною діяльністю професорсько-викладацького колективу, сьогоденням і перспективами розвитку нашого навчального закладу і на згадку про його перебування у Кременці та інституті презентувала нові наукові видання наших авторів.

У ці ж дні кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри Віктор Ткачук, як один із п’яти делегатів від Тернопільщини, брав участь у роботі V з’їзду представників юридичних ВНЗ і наукових установ України, на якому було призначено трьох членів Вищої ради юстиції (професора Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого Оксану Капліну, професора Львівського НУ ім.Івана Франка Андрія Бойка, суддю Апеляційного суду Закарпатської області Ганну Фазекаш) і двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (доцента НУ ”Києво-Могилянська академія“ Володимира Сущенка та професора Національної академії правових наук України Миколу Галянтича).

Завершився Тиждень кафедри двома брифінгами. Головний редактор ”Інформаційного центру інституту“, старший викладач кафедри Анатолій Багнюк характеризував ”Інформаційне забезпечення науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах“, де наголосив на важливості відповідального, продуманого і продуктивного використання свободи слова та на необхідності пріоритету конструктивного елемента в діяльності ЗМІ над критичним та деструктивним. Він підкреслив, що це особливо актуальне в умовах ВНЗ і молодіжного середовища, в діяльності яких має превалювати творчий підхід. Кандидат історичних наук Віктор Ткачук виступив з питань організації роботи навчально-практичного центру ”Юридична клініка“, що покликаний здійснювати підготовку студентів з теорії та практики застосування законодавства. ”Юридична клініка“ спрямовуватиме свою діяльність на підвищення правових знань, умінь і навичок студентів, на забезпечення доступу соціально вразливих груп населення до правової допомоги, розширення співробітництва ВНЗ з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, а в загальному – на підвищення правової культури молоді. Розроблено Положення про НПЦ ”Юридична клініка“ інституту, де передбачено напрямки, форми, методи і засоби роботи Клініки й елементи її організаційної структури, а також організаційні та навчально-виховні заходи.

На закритті Тижня кафедри її завідувач, доктор історичних наук Ірина Скакальська зазначила, що таким продуктивним і насиченим має бути кожен тиждень діяльності науково-педагогічних працівників упродовж всього навчального року.

 
Анонси
Галерея
42
4242
На даний момент 227 гостей на сайті