Пошук
Головне меню

”УНІВЕРСУМ“ (ВИПУСК І): ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ

Конкретним і вагомим підтвердженням започаткованої у педагогічному коледжі традиції проводити щорічні студентські науково-практичні конференції став перший випуск збірника студентських наукових праць ”УніВерсум“, до якого увійшли статті юних науковців, підготовлені за матеріалами доповідей і повідомлень, що були оприлюднені на пленарному та секційних засіданнях студентської наукової конференції ”УніВерсум: крок у майбутнє“. Видання редагували директор педагогічного коледжу Н.В.Бабій і голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Р.О.Дубровський. Збірник опубліковано згідно з рішенням педагогічної ради коледжу.

Складається студентське наукове видання з шести розділів. У першому з них – ”Постать Тараса Шевченка у культурному просторі України“ – характеризується вплив творчості Великого Кобзаря на різні аспекти культурного життя сучасного українства в історичному, мовно-літературному, художньо-естетичному та психолого-педагогічному контекстах. Другий розділ спрямований на розкриття теми ”Мова, література й історія у формуванні духовності людини“, де на основі аналізу художньо-літературних творів демонструється гуманістичний вплив науки, мистецтва і літератури на становлення людської особистості. Третій розділ продовжує тему виховання через ”Психолого-педагогічні проблеми формування особистості“ й акцентує увагу на засвоєнні та використанні передових педагогічних ідей минулого у їх нерозривній єдності з інноваціями нинішнього дня, на важливості окремих напрямків виховної роботи, особливо з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. ”Природничо-технологічні аспекти суспільного розвитку“ склали зміст четвертого розділу. Тут із загальнотеоретичною проблематикою тісно пов’язуються питання конкретно методичного характеру. Йдеться про форми та методи екологічного виховання, використання інтерактивних та інформаційних технологій. Розділ ”Фізична культура і спорт як невід’ємний елемент загальної культури особистості“ приурочується проблемам формування культури здоров’я молодого покоління, зокрема фізичного виховання студентства та школярів. Завершується Збірник розділом ”Мистецтво як чинник етнозбереження та націєтворення“, лейтмотивом якого виступає процес формування національної свідомості студентської та учнівської молоді.

Загалом у Збірнику опублікована 41 стаття 47 юних авторів.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 238 гостей на сайті