Пошук
Головне меню

У ЦАРИНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Редакційно-видавничий відділ Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка опублікував черговий випуск наукового збірника ”Наукові записки. Серія ”Літературознавство“, де представлені аналітичні дослідження літературознавців України з актуальних питань вивчення української та зарубіжної літератури, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється проблемі заблокованості української літератури та культури попередніх століть, формам їх функціонування, а також духовним відкриттям, що здійснили майстри слова України і зарубіжжя. Висвітлюється дискурсивна практика письменників, їх жанровий репертуар, сюжетно-композиційна організація текстів. Автори статей розглядають стильові течії і напрямки, наративну стратегію митців слова, їх внесок у вітчизняну та світову літературу.

Тематичний розділ ”Історія української літератури“ містить статтю завідувача кафедри української мови та літератури нашого інституту, доцента О.В.Василишина ”Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму“, в якій акцентується на деяких гострих життєвих і творчих перипетіях видатного українського прозаїка. В цьому ж розділі голова циклової комісії гуманітарних дисциплін педагогічного коледжу Р.О.Дубровський презентує дослідження ”У двох світах: громадянська лірика Галини Гордасевич періоду ”застою“, де аналізуються змістові та стилістичні особливості неопублікованих віршів поетеси, написаних у згаданий період, а також здійснюється їх зіставлення з тогочасними, опублікованими нею творами. ”Патріотичні мотиви поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур“ – наукова розвідка кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології Н.В.Янусь і викладача Кременецького медичного училища ім.Арсена Річинського С.С.Канівець. Автори підкреслюють, що в поетичному доробку нашого краянина і відомого діяча української діаспори в Америці перетинаються і взаємозбагачуються впливи двох культур – української та американської, а вся творчість поета пронизана патріотичними почуттями, любов’ю до України і тугою за рідною землею.

Викладач педагогічного коледжу О.А.Бончик у розділі ”Зарубіжна література та порівняльне літературознавство“ публікує статтю ”Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини“. Автор приходить до цікавого висновку: обидва письменники яскраво продемонстрували метаморфози у свідомості людини під впливом тоталітаризму, але Винниченків герой перетворився з боягуза у сповнену рішучості та відповідальності особистість, а Цвейг показав, як людину зламала ідеологія. У цьому ж розділі асистент кафедри англійської філології І.Б.Комінярський досліджує ”Поетикальні особливості драматургії Джорджа Риги у контексті канадської літератури“. Автор аналізує принципи побудови п’єс у добу постмодернізму, показує Джорджа Ригу як новатора у канадській драматургії, з’ясовує особливості художньої інтерпретації образів і тексту в окремих його п’єсах і приходить до висновку, що модифіковані творчі здобутки Дж.Риги знайшли власний постмодерний розвиток, заклали підвалини сучасної канадської драматургії.

Ще один представник цієї ж кафедри, В.А.Якимович, висвітлює ”Імагологічний дискурс роману Марії Матіос ”Солодка Даруся“ та повісті Діни Рубіної ”Камера наезжает“, де наголошує, що для української письменниці представники радянської окупаційної влади є чужими, а російська авторка не критикує таку владу: її більше цікавить ”чужа“ культура, до якої вона ставиться з повагою і толерантно.

Звертаються наші науковці і до мовознавчої проблематики. Зокрема, у розділі ”Мовознавство“ статтю ”Мовні аспекти сучасного молодіжного роману в українській та німецькій літературах (на прикладі романів Л.Дереша, С.Ушкалова, Б.Лєберта)“ пулікує асистент кафедри англійської філології Л.А.Свиридюк, на думку якої, мовні аспекти персонажів сучасного молодіжного роману служать об’єктивному відображенню реалій нинішнього молодіжного середовища.

 

 
Анонси
Галерея
galery 9
galery 9galery 9
На даний момент 284 гостей на сайті