Пошук
Головне меню

З ПОВАГОЮ ДО СИНТАКСИСУ

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури І.О.Волянюк підготувала навчально-методичний посібник “Граматика сучасної української літературної мови. Синтаксис”. Посібник, опублікований у Видавничому центрі інституту, має відповідний гриф МОН України. Видання рецензували доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Т.П.Вільчинська, доцент кафедри української мови Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника Н.Я.Тишківська та доцент кафедри української мови і літератури нашого інституту Л.М.Невідомська.

Автор посібника зазначає, що синтаксис як розділ граматики є одним із найскладніших у курсі сучасної української літературної мови, оскільки має узагальнюючий характер. З врахуванням потреби застосування новітніх інформаційних технологій, посібник побудований у модульному форматі. Матеріал розподілено за трьома модулями, кожен з яких складається з кількох блоків: теоретичного, практичного як поточного модульного контролю, блоку запитань і завдань для самоперевірки. Матеріал теоретичного блоку відповідає темі модуля. Якість засвоєння студентами теоретичного матеріалу визначається рівнем виконання вправ в позааудиторному або в аудиторному режимах і цим забезпечується здійснення поточного модульного контролю. Запитання та завдання для самоперевірки спрямовують студентів на якісну підготовку до написання змістових модулів, а теми самостійного опрацювання орієнтують їх на необхідність зосередження уваги на окремих найскладніших питаннях.

Безсумнівно, посібник сприятиме засвоєнню студентами теоретичних знань із синтаксису та пунктуації, оволодінню навиками аналізу словосполучень і речень за різними критеріями, вдосконаленню орфографічних і пунктуаційних умінь, а також може бути використаний студентами для самостійної роботи над навчальним курсом, при підготовці до практичних занять, у науковій роботі.

 
Анонси
Галерея
Етнографічна світлиця
Етнографічна світлицяЕтнографічна світлиця
На даний момент 285 гостей на сайті