Пошук
Головне меню

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ”: ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК

Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту “Актуальні проблеми гуманітарної освіти” відзначає свій ювілей: Видавничий центр інституту опублікував його 10-й випуск. Видання побачило світ за загальною редакцією ректора інституту, професора А.М.Ломаковича та проректора з наукової роботи, професора В.Є.Бенери. Літературну редакцію здійснила кандидат філологічних наук, доцент І.О.Волянюк, комп’ютерний дизайн – С.П.Юрчук, коректуру – Л.В.Ящук. У збірнику розглядаються теоретико-методологічні засади становлення і розвитку освіти, особистісно-орієнтованого підходу в системі безперервної освіти, особистісно-орієнтованого навчання в умовах реалізації нових освітніх програм і професійної позиції педагога в новій парадигмі виховання. 106 авторів презентують 69 статей загально-теоретичної і конкретно-методологічної спрямованості. Зокрема, в розділі “Фахова підготовка у вищій школі” – 13, “Історія педагогічної думки” – 9, “Виховний потенціал навчального процесу” – 4, “Професійний портрет сучасного вчителя” – 4, “Психологія становлення особистості” – 5, “Науково-методичні засади дошкільної освіти” – 6, “Аспекти діяльності сучасних лінгвістичних і літературознавчих студій” – 7, “Актуальні проблеми фізичної культури і спорту” – 7, “Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях” – 6, “Розвиток мистецької освіти” – 8.

Ювілейний випуск збірника “Актуальні проблеми гуманітарної освіти” опубліковано за рішенням вченої ради інституту.

 
Анонси
Галерея
13
1313
На даний момент 327 гостей на сайті