Пошук
Головне меню

ДО СКАРБНИЧКИ МЕТОДИКИ ФІЗВИХОВАННЯ

Навчально-методичний посібник “Теорія і методика викладання спортивних ігор” – плід творчої співпраці науково-педагогічних працівників Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка – отримав Гриф МОН України “Рекомендовано як навчальний посібник для вищих навчальних закладів”. Серед авторів посібника – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання нашого інституту В.В.Слюсарчук. Видання рецензували професор Львівського державного університету фізичної культури Г.А.Єдинак і доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника О.М.Лещак. У посібнику міститься навчальна програма дисципліни, лекційний курс, тематика практичних занять, вказівки до самостійного вивчення тем, перелік завдань модульних контрольних робіт тощо. В лекційному курсі подана інформація щодо історичних етапів зародження, розвитку і становлення волейболу та баскетболу в Україні та світі, охарактеризовано основні тенденції розвитку цих масових ігор. Розглядаються питання, що стосуються теоретичних основ техніки і тактики гри у волейбол і баскетбол. Практичні заняття містять плани-конспекти, що подають зміст, дозування, організаційно-методичні вказівки, необхідні для початкового ознайомлення, удосконалення та поглибленого розучування техніки і тактики згаданих спортивних ігор, і спрямовані на оволодіння студентами руховими уміннями і навичками, використання технічних прийомів і тактичних дій під час двосторонніх ігор. Самостійна робота має за мету засвоєння навчальної програми та формування самостійності як важливої освітньої та професійної якості, що полягає у здатності систематизувати, планувати і контролювати власну діяльність. Модульні контрольні роботи дають змогу з’ясувати ступінь оволодіння студентами вміннями і навиками навчальної дисципліни в теоретичному аспекті. Знання правил гри з волейболу та баскетболу, обов’язків, офіційних жестів і сигналів суддів допоможуть в організації та проведенні змагань з цих поширених в Україні та світі видів спорту.
 
Анонси
Галерея
10
1010
На даний момент 295 гостей на сайті