Пошук
Головне меню

ВИЗНАННЯ АКАДЕМІЧНОГО РІВНЯ

Наказом Міністерства освіти і науки України “Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка” внесений до Переліку наукових фахових видань України із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Редакційну колегію Вісника очолює ректор інституту, почесний академік Академії вищої школи НАПН України, професор А.М.Ломакович; заступник головного редактора – проректор інституту з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор В.Є.Бенера. У складі редакційної колегії – відомі фахівці різних галузей педагогічної науки – представники вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: доктори педагогічних наук, професори А.В.Вихрущ і Ю.А.Щербяк (Тернопільський національний економічний університет), Т.О.Дороніна (Криворізький національний університет), О.В.Плахотнік (Київський національний університет ім.Тараса Шевченка), Н.А.Сейко (Житомирський державний університет ім.Івана Франка), член-кореспондент НАПН України, професор Г.П.Шевченко (Східноукраїнський національний університет ім.. Володимира Даля), наші науковці доктор педагогічних наук, професор О.Н.Дем’янчук і заслужений працівник освіти України, професор кафедри педагогіки вищої школи Д.М.Скільський, а також доктор наук, професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща) Анджей Шмит і доктор наук, доцент Вищої школи управління і адміністрації в Ополє (Республіка Польща) Славомір Сліва.

До групи редакторів входять науковці нашого інституту – представники різних напрямів наукового знання: доктор медичних наук В.М.Василюк, доктор філологічних наук А.Р.Волков, доктор технічних наук М.І.Пашечко, доктор історичних наук Г.Й.Стронський, доктор фізико-математичних наук Г.П.Хома, доктор біологічних наук В.І.Чопик, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України В.Я.Ярич, а також доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова Н.М.Дем’яненко. Літературні редактори Вісника – кандидати філологічних наук, доценти І.О.Волянюк і Л.М.Невідомська.

“Науковий вісник…” подає науковий доробок відомих українських і зарубіжних вчених із проблем сучасної педагогіки, навчання та виховання дітей та молоді в умовах реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання. Опубліковані в часописі результати наукових досліджень в різних напрямках педагогічної науки можуть бути використані науковцями, педагогами, аспірантами і студентами.

Редакційна колегія Вісника запрошує авторів і читачів до висловлення рекомендацій і пропозицій щодо покращення змісту та якості оформлення видання.

 
Анонси
Галерея
21
2121
На даний момент 218 гостей на сайті