Пошук
Головне меню

З МЕТОДОЛОГІЄЮ ДО МІФОЛОГІЇ

Навчально-методичний посібник “Міфологія” – новий продукт науково-творчої діяльності завідувача кафедри суспільних дисциплін, доктора історичних наук Ірини Скакальської. Книгу рецензували доктор філософських наук, проректор ТНПУ ім.Володимира Гнатюка з наукової роботи, професор Богдан Буяк і кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін нашого інституту Олександр Соловей. Посібник рекомендований до друку Вченою радою інституту і побачив світ у нашому Видавничому центрі. Книга пропонує історію вивчення міфотворчості та висвітлює сучасні проблеми міфології, а також адресує читача до суміжних з питаннями міфології проблем історії, культурології, літератури, релігієзнавства, філософії. Такий підхід сприяє досягненню основної мети посібника – ознайомленню студентів з основним змістом міфологічної творчості народів світу, різноманітних релігійних оповідей і притч, що увійшли у світову духовну культуру як її визначні пам’ятки.

Книга має обґрунтовану логічну структуру, яка передбачає систематизований виклад теоретичного матеріалу та розробку комплексу практичних занять і засобів контролю знань студентів, методичні рекомендації до написання індивідуальних навчально-дослідних завдань, а також критерії та норми оцінювання знань студентів з міфології. Корисним додатком до посібника виступають списки основної і додаткової літератури та короткий словник-довідник.

Автор книги зазначає, що головними завданнями міфології є ознайомлення студентів з міфами як найдавнішою формою пізнання світу, сприяння перетворенню духовних цінностей міфів у духовний індивідуальний досвід студентів, виховання в молодих людей поваги до культурної спадщини інших народів, формування у них естетичного світосприйняття.

В теоретичній частині посібника розкривається зміст і значення міфології як науки, співвідношення міфології та художньої творчості, а також визначаються особливості вивчення міфу як одного з унікальних елементів суспільної свідомості. Значна увага приділена міфологічній творчості народів світу в діахронному контексті: ”Єгипетська, китайська та індійська міфології“, ”Міфологія західноєвропейської культури в епоху Середньовіччя та Нового часу“, ”Міфологізм української культури“. В останньому розділі українська міфологія показана як частина слов’янської міфології, де важливими світоглядними сюжетами був космогенез та структура світу, а пантеон східнослов’янських богів виступав своєрідною світоглядною моделлю; охарактеризована міфотворчість давніх слов’ян і показаний зв’язок мистецтва слов’ян-язичників із художньою традицією античного світу.

Практична частина посібника, в основному, складається з методично насичених розробок семінарських занять, кожне з яких включає традиційні питання (план) теоретичних виступів, список рекомендованої літератури, а також проблемні запитання і завдання, тематику реферативних повідомлень і проблемно-дискусійні питання для самостійної роботи, порівняльні таблиці та схеми і тематику сюжетних ігор. Запропонована пробле матика індивідуальних навчально-дослідних завдань доповнюється конкретним методичними рекомендаціями щодо підготовки і написання студентської наукової роботи даного типу.

 

 
Анонси
Галерея
28
2828
На даний момент 260 гостей на сайті