Пошук
Головне меню

ПРАКТИКУМ З ФІЗІОЛОГІЇ ВНД

Міністерство освіти і науки України надало Гриф ”Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів“ навчально-методичному виданню кандидата біологічних наук, доцента О.І.Дух ”Фізіологія вищої нервової діяльності. Практикум“. Книгу рецензували доктор біологічних наук, професор Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини ”Україна“ М.М.Ільєнко, доктор медичних наук, професор Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова О.І.Плиска, доктор психологічних наук, професор Рівненського державного гуманітарного університету Р.В.Павелків.

Навчально-методичний посібник містить розробки практичних занять із курсу фізіології вищої нервової діяльності за трьома змістовими модулями: ”Рефлекторні основи поведінкового акту людини“, ”Нейрофізіологічні механізми поведінкового акту“ та ”Нейрофізіологічні основи індивідуальності“. До кожного заняття пропонуються завдання для практичної роботи, самоконтролю та матеріали для самостійної роботи, а для роботи над понятійним апаратом навчальної дисципліни надається термінологічний словник. Окрім цього, видання доповнюють малюнки, схеми, таблиці, діаграми. Основні види пропонованих практичних завдань: аналітична робота з таблицями і схемами, ситуаційні задачі, проблемні питання і питання для самоконтролю, розв’язування тестів, завдання для самостійної роботи.

Позитивом посібника є наявність значної кількості опитувальників і анкет: ”Вивчення мотивів навчання студентів у ВНЗ“ (за методикою Т.І Ільїної), ”Дослідження співвідношення двох сигнальних систем“ за Б.Кадировим по шкалах ”Емоційність“, ”Активність“, ”Образна пам’ять“, ”Уява“, ”Воля“ та ”Аналітичне мислення“. Посібник містить майже три десятки додатків, які стосуються характеристик умовного і безумовного рефлексів, типологічних властивостей нервової системи, етапів розвитку мови, структури та функціонування головного мозку людини тощо.

Кожне практичне заняття має чітко розроблену структуру, що передбачає визначення мети, формування основних компетентностей студента, необхідні для засвоєння ключові терміни та поняття й елементи матеріального забезпечення заняття.

Використання посібника надасть змогу підвищити ефективність вивчення фізіології ВНД, оптимізувати самостійну роботу студентів, а також сприятиме формуванню навиків вирішення конкретних соціально-педагогічних і соціально-психологічних ситуацій у професійній діяльності.

 
Анонси
Галерея
11
1111
На даний момент 308 гостей на сайті