Пошук
Головне меню

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ

Саме таке подвійне призначення має посібник кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри теорії та методики технологічної освіти нашого інституту Р.Т.Гарматюка й асистента цієї ж кафедри Ю.Г.Цимбалюка ”Зварювання. Лабораторні роботи“. Видання має Гриф ”Рекомендовано Міністерством науки і освіти України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів“ і побачило світ у Видавничому центрі інституту. Книгу рецензували доктор технічних наук, професор Херсонської морської академії А.В.Букетов, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Й.М.Гушулей і доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України М.В.Лучка.

Навчальний посібник містить комплекс технічної інформації та методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт у процесі зварювання. Автори зазначають, що постійне вдосконалення зварювального виробництва вимагає кваліфікованих кадрів, які досконало знають зварювальне устаткування і технології зварювання, особливо нові, прогресивні методи зварювання: зварювання порошковим і голим легованим дротом, зварювання тертям і електронним променем, холодне і плазмове зварювання.

Першочергова увага в посібнику приділяється техніці безпеки при виконанні зварювальних робіт, причому наголошується, що студенти допускаються до виконання лабораторних робіт лише після загального інструктажу й ознайомлення з інструкцією з техніки безпеки на даному робочому місці, а також вказується комплекс організаційних і технічних заходів, що гарантують безпеку при виконанні зварювальних робіт. Окрім цього, подано вимоги до оформлення звітів про проведення лабораторної роботи.

Посібник містить рекомендації з організації 12 лабораторних робіт. Рекомендації стосуються методики і техніки застосування та використання матеріалів і обладнання для ручного дугового і газового зварювання, електроконтактного, точкових і спеціальних видів зварювання металів, технології зварювання і різання металів, контролю якості зварювання та дослідження макро- і мікроструктури зварних з’єднань та визначення коефіцієнтів наплавлення, втрат металу електродів на вигар і розбризкування та коефіцієнту продуктивності при ручному дуговому зварюванні.

Безсумнівне практичне значення мають запропоновані авторами додатки, що містять конкретні технічні рекомендації, як-от, перелік світлофільтрів для дугового зварювання і характеристики інжекторних пальників для зварювання низьковуглецевих сталей, рекомендовані й орієнтовні режими зварювання сталевих листів із скосом кромок і конструкційних сталей, зварювання низьковуглецевих сталей порошковим дротом і ацетиленовою сумішшю.

Навчальний посібник має практичне значення у процесі підготовки вчителів технологічних дисциплін для загальноосвітньої школи, а також для фахового оволодіння технологією зварювальних робіт.

 
Анонси
Галерея
galery 7
galery 7galery 7
На даний момент 246 гостей на сайті