Пошук
Головне меню

КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ: ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК

Розширюється коло авторів і поглиблюється тематика наукових публікацій ”Кременецьких компаративних студій“, що їх видають науковці факультету іноземних мов нашого інституту. Збірник редагує колегія, до якої входять фахівці-філологи, кандидати філологічних наук Д.Ч.Чик (головний редактор), О.В.Пасічник (заступник головного редактора), Н.Г.Ворнцова, О.І.Чик, асистент кафедри англійської філології О.П.Цьмух і старший науковий співробітник Обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького у Кременці А.І.Шульган. Редакційну раду ”Компаративних студій“ представляють відомі науковці України та зарубіжжя: доктори філологічних наук, професори А.Р.Волков (Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка), В.А.Зарва (Бердянський державний педагогічний університет), С.Гайжюнас (Інститут литовської літератури і фольклору, Литва), І.М.Зимомря (Ужгородський національний університет), О.П.Куца (Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка), І.В.Лімборський (Черкаський державний технічний університет), В.Д.Нарівська (Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара), Н.Т.Пасхар’ян (Московський державний університет ім.Михайла Ломоносова, Росія), Б.Б.Шалагінов (Національний університет ”Києво-Могилянська академія“).

Основна увага авторів наукового збірника зосереджена на проблемах компаративістики. Окремі з них спрямували свої дослідження на ”Актуальні проблеми сучасного порівняльного літературознавства“. Це зробили українські філологи Л.О.Бондар (КНУ ім.Тараса Шевченка), А.М.Васильєва (Бердянський ДПУ), С.С.Кобута (Прикарпатський НУ ім.Василя Стефаника), О.В.Міненко (Черкаська академія пожежної безпеки), К.І.Паладин (Чернівецький НУ ім.Юрія Федьковича), В.В.Хоменко (Київський університет ім.Бориса Грінченка), Д.Ч.Чик (Кременецький ОГПІ ім.Тараса Шевченка) та їх зарубіжні колеги М.А.Галієва (Московський ДУ ім.Михайла Ломоносова, Росія), Л.С.Старикова (Кемеровський ДУ, Росія), К.Якубовська-Кравчук (Варшавський університет, Польща).

”Компаративний підхід у перекладознавстві“ аналізували доцент КНУ ім.Тараса Шевченка Р.В.Поворознюк, науковець Російського університету дружби народів (Москва) В.В.Шульгін і доцент Одеської національної морської академії Г.Г.Ярмоленко.

”Сучасна компаративна лінгвістика: проблеми і перспективи“ зацікавила фахівця із Запорізького державного медичного університету Г.О.Звягіну та магістра Єнського університету ім.Фрідріха Шиллера (ФРН) Кая Віцлак-Макаревича. ”Сучасні літературознавчі проблеми“ досліджували директор Наукової бібліотеки Тернопільського ДМУ ім.І.Я.Горбачевського І.І.Гаврищак і польський педагог, магістр філології Агнешка Трач (м.Кутно, Лодзьке воєводство, Польща).

Столітня дата початку Першої світової війни обумовила тематичну особливість нинішнього випуску ”Компаративних студій“. Професор Донбаської національної академії будівництва і архітектури І.Є.Намакштанська, доцент Російського університету дружби народів (Москва) О.В.Романова, докторант Бухарестського університету (Румунія) Делія Міхалаче висвітлюють ”Тему війни та миру в літературі“. Значна частина авторів розробляють проблему ”Перша світова війна в художній літературі“. Характерною особливістю вітчизняних досліджень цієї проблематики стала їх адресна спрямованість на конкретні твори конкретних авторів: науковець Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича А.О.Громик, доцент Львівського НУ ім.Івана Франка С.П.Маценка, доцент Кременецького ОГПІ ім.Тараса Шевченка О.В.Пасічник, доцент Сумського ДПУ ім.А.С.Макаренка З.В.Савченко звернулися до міліарної тематики у творчості Е.Хемінгуєя, А.Барбюса, Е.-М.Ремарка, Ж.Ешноза.

Доцент Санкт-Петербузької державної художньо-промислової академії ім.О.Л.Штігліца (Росія) С.В.Балаєва, професор Національного мінерально-сировинного університету ”Гірський“ (Росія) І.Г.Ребенщенкова, науковці Інституту польської філології Університету ім.Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) Анна Трикша і Тетяна Накліцька вивчають різні аспекти творчості класиків своїх національних культур.

Видання рекомендоване до друку Вченою радою Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка й опубліковане українською, англійською, німецькою, польською, румунською і російською мовами.

 
Анонси
Галерея
17
1717
На даний момент 297 гостей на сайті