Пошук
Головне меню

ВІД ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО – ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО

Міжнародний ”Британський журнал науки, освіти та культури“ виходить в Лондоні англійською, польською, українською, російською та турецькою мовами і подає матеріали з гуманітарних, суспільних, технічних і природничих наук. Частина його тиражу відправляється в бібліотеки найбільших ВНЗ Великої Британії та світу. видання призначене для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, фахівців і наукових працівників різних країн. Важливо, що матеріали часопису розміщуються в наукометричних базах SCOPUS і РИНЦ.

Саме в такому престижному науковому виданні опубліковане наукове дослідження нашого молодого науковця, голови циклової комісії гуманітарних дисциплін педагогічного коледжу Романа Дубровського ”Загальнолюдське, національне та індивідуальне у поезії Галини Гордасевич радянського періоду“. Показово, а тому особливо відповідально, що наш автор виносить на суд зарубіжного читача власне бачення проблеми співвідношення загальнолюдського, національного та індивідуального, проектуючи ці категорії через призму поетичної творчості Галини Гордасевич. У дослідженні стверджується, що національне виступає конкретним втіленням загальнолюдського, а загальнолюдське завжди залишається історично доцільним, і тому практично недослідженим, адже такі вічні категорії, як добро і зло, вірність і зрада, любов і ненависть залишаються актуальними і загальноприйнятими в соціумі будь-якої формації.

Автор дослідження стверджує, що творчість Галини Гордасевич у різні періоди різниться як за співвідношенням загальнолюдського, національного та індивідуального, так і за якісним складом цих компонентів. У першій поетичній збірці ”Веселки на тротуарах“, опублікованій у 1966 році, філософські мотиви поєднуються з тонкими ліричними нотами, а людина виступає як маленький, але багатогранний мікрокосм у межах всеосяжного макрокосму, таємниці якого поступово розкриваються завдяки спільній діяльності тисяч ”я“ – і всезагальне виливається в індивідуальне, а індивідуальне зливається із всезагальним. Поетеса демонструє рух від загальнолюдського через етнічне й національне до глибоко індивідуального, інтимного, де завжди залишається місце для духовного і творчого розвитку окремої людини як індивідуальності. У статті виокремлюється ще одна особливість творчості Галини Гордасевич – інтертекстуальність. Поетеса вільно володіла багатьма європейськими мовами та займалася перекладами, переосмислювала творчий досвід авторів, обирала їхні найцікавіші твори, давала власну художню інтерпретацію, де загальнолюдське перепліталось із особистим. У нових збірках Галина Гордасевич демонструє творчу духовну еволюцію своєї поезії: вона йде від загальнолюдських мотивів до слов’янських, від слов’янських – до національного начала, а від нього – до власне українського, яке, замикаючи еволюційне коло, змикається із загальнолюдським. Так у творчому доробку нашої краянки гармонічно поєднуються загальнолюдське, національне та індивідуальне начала.
 
Анонси
Галерея
44
4444
На даний момент 243 гостей на сайті