Документація

Рішення про затвердження статуту


Статут академії


Штатний розпис

 

Баланс на 01 січня 2020 року

 

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

 

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

 

Звіт про власний капітал за 2019 рік

 

Пояснювальна записка за 2019 рік

 

Кошторис на 2019 рік

 

Фінансовий звіт за 2018 рік

 

План використання бюджетних коштів

 

Ліцензія

Про переоформлення ліцензії

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 

Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка


Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації студентів Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

 

Сертифікат про акредитацію

 

Сертифікати про акредитацію (магістр)

 

Сертифікати про акредитацію (бакалавр)


Сертифікати про акредитацію (молодший спеціаліст)

 

Положення про Кременецький педагогічний коледж

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім.Тараса Шевченка

 

Рішення Тернопільської обласної ради про зміну типу та перейменування навчального закладу

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців

(Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка)

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

(Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка)

 

Свідоцтва про право власності

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реїстрацію права власності

Паспорт санітарно-технічного стану Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Акт санітарно-епедемічного обстеження Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Акт санітарно-епедемічного обстеження об'єкта

Довідка

  
Галерея
Оранжерея академії
Оранжерея академіїОранжерея академії
На даний момент 231 гостей на сайті