Пошук
Головне меню

НА ДОПОМОГУ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

Тернопільське видавництво ”Підручники і посібники“ опублікувало навчально-методичне видання ”Книжка молодого вчителя фізичної культури“. До авторського колективу, очолюваного завідувачем кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидатом педагогічних наук, доцентом В.Г.Папушею, увійшли науково-педагогічні працівники факультету фізичного виховання нашого навчального закладу О.М.Довгань, О.О.Бережанський, В.І.Банах, В.А.Голуб, А.Т.Антонюк, К.Г.Єрусалимець, І.О.Олійник, В.М.Трифонюк, Ю.М.Яворський, О.О.Ястремський, О.П.Герасименко та науковці Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка В.Д.Єднак, І.Д.Клапоущак, А.В.Огнистий. Рецензували посібник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор А.Ю.Дяченко (Київський НУ фізичного виховання і спорту), доктор медичних наук, професор Я.І.Федонюк (Тернопільський ДМУ ім.І.Я.Горбачевського) і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О,А.Єременко (Київський НУ фізичного виховання і спорту).

Навчальне видання з відповідним Грифом Міністерства освіти і науки України допоможе молодому вчителеві фізичної культури отримати відповіді на питання, що будуть виникати у перші роки роботи в школі. Цьому сприятимуть включені до посібника офіційні документи, методичні матеріали та поради, що розкривають особливості організації, зміст і методику проведення уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Значну увагу приділено питанням медичного обслуговування і медичного контролю за фізичним станом і здоров’ям школярів.

У книзі зазначено, що учитель фізичної культури покликаний сприяти збереженню і зміцненню здоров’я дітей і дбати про їх гармонійний розвиток. А це можуть робити тільки справжні майстри своєї справи – педагоги високої кваліфікації. Саме від рівня професійної підготовки вчителя фізичної культури, його ставлення до праці залежить успіх реалізації завдань, що стоять перед школою у справі фізичного виховання молодого покоління. Однією з умов ефективної адаптації молодого вчителя до роботи в школі виступає належна якість навчання у вищому закладі освіти.

Праця вчителя фізичної культури пов’язана з умінням методично правильно проводити уроки, організовувати рухову активність учнів у режимі дня школи, проводити заняття у спортивних секціях, забезпечувати виступи шкільних команд у різноманітних шкільних і позашкільних змаганнях. В обов’язках вчителя фізичної культури – пропаганда фізичної культури серед учнів та їх батьків, участь у зміцненні шкільної фізкультурно-спортивної бази.

Даний посібник пропонує молодому вчителеві конкретні рекомендації з того чи іншого питання, але такі рекомендації чи поради не треба механічно копіювати, а лише використовувати у своїй професійній діяльності: брати за основу, розширювати й уточнювати їх відповідно до конкретних умов, матеріальної бази школи, рівня теоретичної і практичної підготовленості учнів.

У виданні розкриваються нормативні основи та джерела організації фізичної культури у школі, подаються анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дитини і специфіка медичного забезпечення та медичного контролю здоров’я школярів. Окремі розділи приурочені загальній і спеціальній фізичній підготовці учнів. Широко висвітлена фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі, зокрема фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, позакласні заняття фізичним вправами, спортивні змагання тощо. Тут дана характеристика фізкультурно-оздоровчого комплексу тестування школярів ”Крок до здоров’я“, де вказані показники обсягу тижневої рухової активності школярів і стану їх фізичної підготовленості, критерії визначення рівня спеціальних знань і показники фізичного розвитку школярів 7 – 17 років. Особливе значення має розділ ”Самостійні заняття учнів фізичними вправами“, де висвітлені організаційно-методичні основи, форми й особливості  підготовки учнів до таких занять.

Частина розділів посібника стосуються організаційно-методичних питань роботи вчителя фізичної культури. В них містяться рекомендації щодо планування і контролю роботи з фізичного виховання у школі, опис необхідної матеріально-технічної бази в аспекті потреб фізкультурно-масової роботи, конкретні поради в напрямі забезпечення методичного рівня уроків фізичної культури. Вагому практичну користь має спеціальний розділ ”Модулі навчальної програми з фізичної культури“, де характеризуються 12 варіативних модулів з основних видів спорту.

Автори посібника переконані, що дане навчально-методичне видання допоможе молодому вчителю не лише на високому рівні проводити навчальні заняття, а й ефективно організовувати спортивно-масову роботу в школі та за місцем проживання, залучаючи до цього молодь, педагогічний колектив, актив школи і громадськість.

 
Анонси
Галерея
48
4848
На даний момент 133 гостей на сайті