Пошук
Головне меню

ПРОФІЛАКТИКА ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Науковці кафедр загальної та соціальної педагогіки і соціальних дисциплін нашого ВНЗ спільно з творчою групою практичних психологів і соціальних педагогів Кременецького району провели науково-методичний семінар ”Профілактика правопорушень і злочинності серед неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема“.

У рамках теоретичного блоку семінару наші фахівці дали характеристику сучасного стану та шляхів вирішення проблеми правопорушень і злочинності серед неповнолітніх. Це зробила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Л.М.Кравець. Основна ідея її доповіді: мета покарання за правопорушення полягає у гарантуванні безпеки суспільства і встановленні соціальної гармонії, порушеної злочином, може бути досягнута лише на шляху відновлення гармонії у внутрішньому світі самого злочинця на основі принципів гуманізму й особистісно-орієнтованого підходу. Декан педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Л.І.Врочинська аналізувала тему ”Правове виховання дитини в умовах сім’ї та дошкільного навчального закладу“. Нею було зроблено акцент на необхідності забезпечення єдиного інтегрованого підходу сім’ї та навчально-виховного закладу до формування засад правової культури дитини як майбутнього активного суб’єкта відносин у правовій державі. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти І.А.Оніщук розкрила форми і методи превентивного виховання дітей старшого дошкільного віку, де наголосила на важливості профілактичних виховних заходів як основи формування правової культури на ранньому етапі соціалізації особи. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін В.Є.Ткачук зупинився на питанні ”Злочинність неповнолітніх як одна з проблем формування державної молодіжної політики“. Він вказав на основні чинники, що обумовлюють здійснення правопорушень неповнолітніми: негативний вплив у сім’ї, недоліки в роботі навчальних закладів, незайнятість неповнолітніх, недостатня ефективність роботи правоохоронних органів, негативний вплив ЗМІ. Тому, на думку фахівця, державна молодіжна політика для забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх покликана мінімізувати фактори негативного впливу на правосвідомість молодої людини, забезпечити єдність заходів із соціально-правового захисту і правовиховної роботи з усіма категоріями неповнолітніх.

Практичну реалізацію державної молодіжної політики на місцях характеризувала методист-психолог райметодкабінету відділу освіти Кременецької РДА Т.Я.Систалюк у повідомленні ”Районна програма профілактики правопорушень серед учнівської молоді“. Такий же практичний напрям мала інформація завідувача районної психолого-медико-педагогічної консультації Д.П.Мельник ”Кременецька районна ПМПК як консультація з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільство дітей девіантної поведінки“. Практичний психолог Горинської ЗОШ О,М.Тимець розповіла про систему і досвід профілактичної правовиховної роботи в школі, зокрема, про особливості управління цією роботою, формування та забезпечення готовності педагогічних працівників до правового виховання учнів, про форми роботи з батьками. Серед таких форм – педагогічний всеобуч батьків, опитування батьків і консультування їх із правовиховних питань, анкетування учнів, проведення місячників здорового способу життя, правове інформування учні тощо.

На семінарі надали слово представникам студентства. ”Ставлення батьків до прав дитини“ висвітлювала студентка спеціальності ”Соціальна педагогіка“ Наталія Михалевич, яка зауважила, що закладені у ранньому дитинстві при взаємодії з батьками цінності та норми визначають життєвий шлях дитини, формують її громадянську позицію, а сім’я виступає мікромоделлю суспільства, де підґрунтям є батьківська любов до дітей і безмежна довіра дітей до батьків. Дослідження, проведені студентами, показали, що базовими правами дитини батьки вважають право на самореалізацію та задоволення соціальних потреб. ”Запобігання негативним проявам поведінки у дитячому середовищі“ – такою була тема виступу студентки педагогічного факультету Анни Крижної. Назвавши основні соціальні чинники правопорушень і соціальної дезадаптації дитини, вона зосередилась на висвітленні передумов формування протиправної поведінки неповнолітніх, серед яких виокремила незадоволені потреби, психофізіологічні порушення, дезадаптивні емоційно-вольові якості, особливості розвитку пізнавальної сфери, педагогічну занедбаність, стереотипи поведінки, хибні уявлення і переконання, невирішені особисті проблеми і міжособистісні конфлікти, неадекватну самооцінку, невизначеність інтересів тощо.

Практичний блок науково-методичного семінару включав арт-терапевтичну вправу ”Ріка життя“, яку провела практичний психолог Кременецької ЗОШ №1, керівник творчої групи практичних психологів і соціальних педагогів Кременецького району Л.Ф.Шевчук.

Окрему сторінку семінару склала співдоповідь практичного психолога Ковельської виховної колонії Л.П.Кузьмич, яка розповіла про основні підходи у роботі з дітьми-правопорушниками в пенітенціарній установі. Її виступ переріс у діалогічну зустріч із фахівцями та студентами – майбутніми соціальними педагогами і практичними психологами – і став ефективним доповненням до практичного блоку семінару. Учасники зустрічі були проінформовані про історію становлення виховної колонії та специфіку навчально-виховної роботи в умовах пенітенціарного закладу, де вони побачили, як конкретні форми та методи роботи педагога переплавляються у конкретні долі конкретних людей. Зустріч з Л.П.Кузьмич особливе враження справила на студентів спеціальності ”Соціальна педагогіка“, які з цього приводу поділилися своїми думками: ”Ми дізналися більше про можливості соціального педагога, особливо у напрямку впливу на вихованців специфічної поведінки“ (третьокурсниця Юлія Мовшук); ”Завдяки впливу соціального педагога ”важкі“ підлітки переосмислюють свою поведінку, змінюють ставлення до багатьох речей“ (першокурсниця Тетяна Трачук); ”Безцінний досвід – спілкування з фахівцем, яка не уявляє свого життя без улюбленої справи, всі сили віддає тим, для кого працює“ (п’ятикурсниця Олена Силка); ”Навіть серед правопорушників є чимало талантів, які розкриваються за допомогою педагога-наставника“ (другокурсниця Ангеліна Коцюк).

 
Анонси
Галерея
8
88
На даний момент 261 гостей на сайті