Пошук
Головне меню

ГЛИБОКЕ КОРІННЯ – МОГУТНЯ КРОНА

Презентація книги – подія знакова, бо позначає з’явлення на літературному небосхилі нового суб’єкта творчих взаємин і ще не вивченого об’єкта аналітичного дослідження. Презентація знакової книги – подія знаменна, бо символізує вторгнення в інтелектуальний простір сингулярного утворення, в якому синергетично злилися суб’єкт з об’єктом, автор із текстом, принципи з ідеологією, структура з методологією, а текстуальне поле стало полем інтертекстуального прочитання широкого кола проблем, що виходять за формально-змістовий обсяг видання.

Монографія кандидата історичних наук, доцента Володимира Собчука ”Від коріння до крони“ відразу ж заявила про себе як про книгу знакову, що засвідчив миттєвий інтерес до неї всіх і кожного, кого цікавить історія і турбує сьогодення і майбутнє України. Візуальне знайомство з цим вишуканим виданням і ”пробне занурення“   в його текстове ”плесо“ приводить до висновку про першу визначальну рису наукового почерку Собчука-аналітика – методично гарантований синтез логіко-структурної форми думки з її до лаконізму відшліфованим змістовим наповненням. Це підтверджує архітектоніка всієї книги і побудова кожного її розділу.

Спроби осягнути фактологічний масив монографії відкривають другу визначальну рису наукового почерку на цей раз Собчука-дослідника – теоретичну макроувагу до практично малозначних, на перший погляд, мікродеталей. Сторінка за сторінкою, абзац за абзацом, монографія переконує, що в науковому дослідженні немає дрібниць: у ньому, як і в науці загалом, є окремі деталі, що мають загальне значення, і трапляються мікрофакти, які можуть мати макровплив на мегапроцеси. Такий підхід Собчука-дослідника до предмета дослідження та об’єкта вивчення повністю вписується в контекст сучасної постнекласичної науки: найменша флуктуація у біфуркаційній точці може викликати глибокі збурення глобального масштабу. Саме тому щонайменші колізії, перипетії та пертурбації в історії князівських і шляхетних родів Волині ХV – першої половини ХVІІ століття, досліджуваних у монографії, мали, мають і матимуть вплив на перебіг соціальних процесів, що треба вміти і хотіти побачити.

Третя визначальна риса наукового почерку Володимира Собчука характеризує його як унікального методиста, для якого, образно перефразувавши назву монографії, проникнення до найглибших коренів гарантує формування могутньої крони, а якщо відійти від образності, то глибоке і детальне дослідження об’єкта виступає запорукою фундаментальності й аргументованості висновків щодо його стану і перспектив.

І насамкінець, як синтез трьох попередніх, четверта визначальна риса творчого почерку Собчука-науковця – непорушна вірність своїм теоретичним установкам і непоборна відданість власним методологічним принципам. Якщо перші три риси розкривають його ”збройний арсенал“ як аналітика, дослідника і методиста, то вірність теорії та методиці виконують роль ”щита“ в руках Собчука-науковця. Все в дусі тих часів, дослідженню яких він віддає свій інтелектуальний потенціал: ”Мої принципи – моя фортеця!“. Фортеця, з якої здійснюється глибокі наукові рейди на недосліджені території…

Якщо науковець сповідує власні оригінальні наукові принципи, а застосування їх приносить йому відчутні дослідницькі результати, то необхідно говорити про його наукову школу. Отже, можемо сказати про зачатки наукової школи Володимира Собчука. Бо наукова школа – це не кількість послідовників, а наявність унікальних наукових підходів. Бо так, як досліджує Володимир Собчук, не досліджує більше ніхто.

…Перша презентація його книги, проаналізованої нами в аспекті її методологічних особливостей, а не специфіки змісту (залишимо зміст фахівцям), відбулась у читальному залі нашого ВНЗ з участю представників райдержадміністрації, районної ради, Кременецько-Почаївського ДІАЗу, викладачів і студентів академії та медучилища ім.Арсена Річинського, а також громадськості міста. Слово про книгу і про творчу працю її автора мали директор ДІАЗу Вадим Микулич, колеги по кафедрі Ірина Скакальська й Олександр Соловей, директор краєзнавчого музею Ольга Данилюк, ветеран педагогічної праці Михайло Савчук, директор медучилища Петро Мазур і ректор академії, професор Афанасій Ломакович. Згодом монографія була презентована в Тернопільському НПУ ім.Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільському НУ ім.Івана Огієнка, Рівненському обласному краєзнавчому музеї, Дубенському історико-архітектурному заповіднику.

 
Анонси
Галерея
25
2525
На даний момент 130 гостей на сайті