Пошук
Головне меню

ПРОБЛЕМА ДРЕВНЯ – ПРОФІЛАКТИКА МОДЕРНА

Історія все-таки має здатність повторюватися: трагедія суспільства тисячолітньої давності – торгівля людьми – виявила себе в сучасному світі оновленим форматом. А тому нинішня цивілізація змушена протиставити древній соціальній хворобі людства наймодерніші засоби протидії. Саме про це йдеться у монографії кандидата педагогічних наук, доцента Л.О.Данильчук ”Соціальна профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теорія і практика“, рекомендованій до друку вченою радою нашого навчального закладу. Рецензували книгу доктори педагогічних наук, професори В.Є.Штифурак (Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського), Ю.Й.Поліщук (Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка) і Г.Х.Яворська (Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса). У ґрунтовному за змістом і об’ємному за обсягом науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методичних засад і обґрунтовано концепцію соціальної профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій та охарактеризовано основний методичний інструментарій її реалізації – інформаційно-профілактичну кампанію. Образно кажучи, найефективніший здобуток сучасного світу – інформація – спрямовується проти найважчого спадку минулих віків – торгівлі людьми.

Автор монографії наголошує на актуальності інформування громадян держави про проблему торгівлі людьми як одного з найнебезпечніших злочинів проти особистості, що невідривне від формування усвідомленого і відповідального ставлення до загальнолюдських цінностей, особистого сприйняття норм моралі та дотримання законів. Науковець доводить: захист населення від негативних явищ залежить від ефективності соціальної профілактики, що дає можливість отримати певні знання та навики розпізнання суспільної небезпеки, здійснення вибору у критичних ситуаціях і прийняття відповідного рішення з метою ефективно діяти згідно цих рішень і нести відповідальність за свої вчинки. Акцентована увага на важливому висновку, який набуває значення соціально-методологічного принципу: чим більшим є масштаб соціальної загрози (або ступінь суспільної небезпеки), тим гострішою є потреба у використанні інноваційних засобів і методів у протистоянні їй.

У монографії подається наукова інтерпретація поняття ”торгівля людьми“ як феномена сучасності – злочину, що є порушенням громадянських прав і свобод людини та здійснюється вербуванням, приховуванням, одержанням людей незаконними способами (загроза силою або її застосування, обман, шантаж, підкуп тощо) з метою примусової праці чи інших способів і форм експлуатації. У соціальному аспекті торгівля людьми є мультинаціональною, організованою злочинною індустрією, яка дає багатомільйонні прибутки на рівні з торгівлею зброєю і наркотиками. Соціальна профілактика торгівлі людьми – це система юридичних, медичних, педагогічних заходів, спрямованих на попередження цього феномена та боротьбу з ним, а також надання допомоги, захисту і реабілітації постраждалим особам, що здійснюється на рівні соціальної політики держави.

У книзі здійснена детальна характеристика інформаційного підходу до аналізу об’єкта дослідження, котрий обумовлений тим, що всі наявні в дійсності взаємозв’язки мають інформаційний характер. Чітко демаркується розуміння інформації як базового функціонального поняття інформаційного підходу. Насамеред акцентується, що ”інформація “ і ”знання “ не є тотожними: інформація – об’єктивна, а знання – суб’єктивне. Тому інформація виступає знанням у полі комунікації як засіб передавання або транспортування знання. Тому вона є напівфабрикатом, сировиною знання або знанням у знаковій формі. У підсумку, інформація – це нові відомості, що прийняті, зрозумілі й оцінені її користувачем як корисні. Будь-яка інформація передається за допомогою інформаційних потоків із застосуванням і використанням певних інформаційних ресурсів, що виводить нас на інформаційні структури та інформаційні системи, і ми, зрештою, приходимо до інформаційно-комунікаційних технологій, засоби яких особливо ефективні в усіх секторах соціального буття. Специфічну роль такі технології відіграють у системі соціальних заходів профілактики та боротьби з торгівлею людьми. Важливо, що в монографії диференційовано поняття ”інформаційно-комунікаційні технології“, ”засоби масової комунікації“, ”засоби масової інформації“ і навіть ”соціальна реклама“ (як стимулювання доброчинної діяльності) та ”суспільна реклама“ (як пропаганда позитивних явищ).

До здобутків видання слід віднести визначення важливості та ризиків, що їх несе суспільству застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет.

Основним завданням соціальної профілактики автор бачить надання повної і достовірної інформації про проблему торгівлі людьми для можливості свідомого вибору особою форм і напряму своїх дій та усвідомлення відповідальності за цей вибір. У такому аспекті важливою є інформаційно-профілактична кампанія як система впливу на певні групи населення засобами масового й індивідуального інформування з метою формування корисних моделей поведінки у відповідній сфері життєдіяльності, особливо там, де виникають ризики, дотичні до проблеми торгівлі людьми. Здійснено аналіз основних принципів, форм і способів організації ефективної інформаційної кампанії у сфері профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Автор висвітлює продуктивні методи використання таких елементів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, як телебачення, Інтернет, стільниковий зв’язок тощо.

Книга буде корисною науковцям, фахівцям-практикам, студентам і всім, хто вивчає чи кого турбує проблема торгівлі людьми в сучасному світі, переповненому суперечностями і ризиками.

 
Анонси
Галерея
3
33
На даний момент 347 гостей на сайті