Пошук
Головне меню

ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ

Харківське видавництво ”Ранок“ у серії ”Сучасна дошкільна освіта“ опублікувало навчально-методичний посібник наших науковців О.І.Бочелюк і Т.В.Романюк ”Організація освітнього процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу“. Видання має відповідний Гриф МОН України. роботу рецензували доктори педагогічних наук, професори Н.В.Лисенко (Прикарпатський НУ ім.Василя Стефаника) та О.І.Шапран (Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Григорія Сковороди) і кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського ДГУ Н.В.Маліновська.

У посібнику висвітлено особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи, методику проведення ігрової, трудової, навчально-пізнавальної роботи з ними, умови створення розвивального середовища, пропонуються матеріали практичного характеру. Автори наголошують, що робота в різновікових групах потребує знань специфіки навчання і виховання дітей у різновікових групах, уміння співвідносити програмні вимоги з індивідуальними та віковими особливостями кожної дитини.

Посібник складається із чотирьох основних розділів, низки методичних і дидактичних додатків. У першому розділі розкриваються питання організації життєдіяльності дітей у різновікових групах (комплектування, педагогічні процеси протягом дня), створення розвивального середовища (природничого, предметно-ігрового, соціального, середовища власного ”Я“). Заслуговує уваги детальний опис кожного середовища з висвітленням методики його формування і використання: в природничому – куточок природи, екологічна дитяча лабораторія, міні-музей, альпійська гірка, кімната Космосу, газони, ділянки, штучна водойма, город, сад, метеомайданчик, екологічна стежинка; у предметно-ігровому – осередки ігрової, образотворчої, музичної, трудової (господарсько-побутової і художньої праці) діяльності; у соціальному – осередки сюжетно-рольової гри, етнографії та літератури; у середовищі власного ”Я“ – осередки психологічного розвантаження, самопізнання, фізичного розвитку, безпеки життєдіяльності. У цьому ж розділі детально аналізуються питання організації ігрової діяльності та керування працею дітей у різновікових групах.

Розділ ”Особливості організації навчально-розвивальної діяльності з дітьми різновікових груп“ вміщує методичні рекомендації та практичні поради щодо підготовки та проведення занять із розвитку мовлення, ознайомлення з довкіллям, художньою літературою, з формування елементарних математичних уявлень та логіко-математичного розвитку дітей, із фізичної культури та з питань організації образотворчої та музичної діяльності.

Особливе значення має розділ ”Планування роботи в різновікових групах“, де зроблено акцент на специфіці планування навчально-розвивальної діяльності. Автори наголошують, що складність планування роботи в різновіковій групі полягає не стільки у визначенні спільних форм роботи, скільки в тому, щоб доцільно передбачити та організаційно окреслити форми роботи в підгрупах і мікрогрупах. Подано практичні поради щодо перспективного, календарно-тематичного і календарного планування із застосуванням різних форм, засобів, методів і прийомів навчально-виховної роботи з дітьми з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості. Зорієнтованість педагогів на особистість кожної дитини сприятиме реалізації природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційно-вольового та морально-духовного розвитку кожної дитячої особистості.

У розділі ”Організація роботи з родинами дітей різновікових груп“ розглядаються різноманітні форми та змістове навантаження співпраці з батьками (батьківські збори, консультації, тематичні виставки і конкурси, дні відкритих дверей, екологічні акції тощо).

Ефективність посібника забезпечується його цілеспрямованою методичної структурою: кожна тема включає запитання для самоконтролю і завдання для самостійної роботи, список літератури; запропоновані тестові завдання, тематика рефератів і система додатків (орієнтовні конспекти різних форм роботи, схеми планування, розподіл обов’язків, моделі освітньої діяльності, зразки образотворчих робіт).

Зазначимо, що це видання поповнило авторську бібліотеку наших науковців. Попередніми були посібники з Грифом МОН України ”Подоляночка“ (Т.В.Романюк, Н.В.Маліновська), де розкриваються особливості методики проведення українських народних рухливих ігор з дітьми дошкільного віку, та ”У світі художнього слова“ (О.П.Макаренко, Т.В.Романюк) – посібник-хрестоматія для дошкільних закладів, в якому підібрані твори для дітей, що сприяють розкриттю змісту складових Базового компонента дошкільної освіти і охоплюють основні сфери життєдіяльності дитини (”Природа“, ”Культура“, ”Люди“, ”Я сам“).

 
Анонси
Галерея
13
1313
На даний момент 322 гостей на сайті