Пошук
Головне меню

З ТРИВОГОЮ ПРО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

Саме таким є лейтмотив дисертаційного дослідження науковця кафедри теорії та методики фізичного виховання Андрія Нападія ”Періодизація фізичної підготовки школярів протягом року в умовах навчального процесу“ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Дисертація успішно захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. Науковий керівник роботи – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичної культури і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Т.Ю.Круцевич. Офіційними опонентами виступали завідував кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського ДПУ ім.А.С.Макаренка, професор О.А.Томенко та завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту НПУ ім. М.П.Драгоманова, професор В.Г.Ареф’єв.

Автор дисертаційної роботи наголошує, що фізична культура, виступаючи важливим чинником гуманізації виховання в школі, водночас безпосередньо пов’язана з фізичним розвитком і зміцненням здоров’я дітей. Необхідність оздоровчої спрямованості фізичного виховання в умовах сучасної школи викликана ситуацією, що склалася зі станом здоров’я учнів. За статистичними даними МОЗ України, кількість здорових випускників шкіл не перевищує 25 %, а близько 40 % мають хронічні захворювання. Потреба у дослідження цього питання випливає з того, що корекція програм з фізичної культури в школі та контрольних нормативів фізичної підготовленості не може вирішити проблеми адекватності фізичних навантажень на уроках фізкультури, бо у програмах зміст матеріалу, засоби фізичного виховання подаються загалом на навчальний рік, а його розподіл за годинами, обсягом та інтенсивністю фізичного навантаження з використанням тих чи інших вправ повністю залежить від компетенції вчителя. Більше того, періодизація фізичної підготовки учнів обмежена навчальними семестрами і не враховує циклічності адаптаційних змін, які проходять в організмі школярів у зв’язку з умовами організації навчального процесу в школі, зокрема, періодичності чергувань навчання з канікулами. У канікулярний період суттєво змінюється руховий режим школярів у залежності від того, як вони проводять свій час – у спортивно-оздоровчих таборах чи вдома, за комп’ютерами. Це вимагає після канікулярного ”входження“ організму дітей у систематичні заняття фізичною культурою та сприйняття інших навчальних навантажень, а відтак і розробки періодизації фізичної підготовки учнів упродовж всього навчального року.

Така потреба обумовила мету дисертаційного дослідження: обґрунтування періодизації фізичної підготовки школярів віком 13 – 14 років в умовах навчального процесу для планування фізичних навантажень, адекватних їхньому фізичному стану. Для цього аналізувалися проблеми планування змісту та фізичного навантаження учнів в урочних формах занять фізичною культурою в загальноосвітній школі, досліджувалась динаміка окремих показників фізичного стану підлітків протягом навчального року, визначалися періоди, мета і зміст фізичної підготовки школярів, розроблялися методичні рекомендації щодо планування змісту і фізичного навантаження учнів на уроках фізичної культури згідно з періодами підготовки.

Здійснення такої роботи дозволило визначити позитивну і негативну динаміку показників фізичного стану школярів залежно від рухової активності в навчальний і канікулярний періоди, а також динаміку показників адаптації школярів до фізичних навантажень упродовж навчального року і на цій основі розробити періодизацію фізичної підготовки в умовах навчального процесу (окреслено підготовчі, основні та перехідні періоди) і в підсумку обґрунтувати мету, зміст, співвідношення засобів фізичного виховання, обсяг та інтенсивність фізичного навантаження в кожному періоді. Саме в цьому полягає наукова новизна дисертаційної роботи.

Науковець досліджував актуальні проблеми фізичного виховання в умовах сучасного навчального процесу загальноосвітньої школи, розробляв методи дослідження означеної в дисертації проблематики, аналізував динаміку фізичного стану школярів 13 – 24 років протягом навчального року, окреслював періоди фізичної підготовки школярів і узагальнював результати досліджень інших фахівців. Здійснений ним факторний аналіз показників фізичного стану школярів дав змогу встановити 8 спільних для хлопців і дівчат факторів, які змінюють свій вплив на фізичний стан учнів у різні періоди навчального року: фізичний стан, фізична працездатність, функціональний стан серцево-судинної системи, функціональний стан дихальної системи, фізична підготовленість, швидкісно-силові здібності, координаційні здібності, сила скелетних м’язів, фізична витривалість, адаптаційні можливості серцево-судинної системи, гнучкість. Цей аналіз дає змогу визначити раціональне співвідношення засобів фізичного виховання школярів упродовж навчального року. Дисертант визначив періоди покращення і погіршення показників функціонального стану та фізичної підготовленості учнів під час навчального процесу і в канікулярний період.

На основі аналізу динаміки морфофункціональних показників і адаптаційних можливостей учнів 13 – 14 років розроблено модифікований підхід до планування навчального процесу з фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Запропоновано розподіляти навчальний рік як макроцикл на періоди (мезоцикли) із чітко вираженою цільовою спрямованістю: втягувальний (вересень), підготовчий (жовтень), основний (листопад – грудень), перехідний (1 – 10 січня), підготовчий (10 – 30 січня), основний (лютий – травень) і перехідний (червень – сервер). Розроблені практичні рекомендації для вчителів фізичної культури щодо доцільності впровадження періодизації фізичної підготовки учнів в умовах навчального процесу. Безсумнівно, така періодизація дозволить підвищити ефективність педагогічних дій вчителя фізичної культури. Перспектива подальших досліджень, вважає дисертант, – розробка й обґрунтування рекомендацій, що стосуються режиму рухової активності школярів у канікулярний період для забезпечення оптимальної адаптації їх організму до початку навчального року.

 
Анонси
Галерея
ddk
ddkddk
На даний момент 334 гостей на сайті