Пошук
Головне меню

Наукові ступені і вчені звання

1 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ!
2 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ!
3 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ!
4 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ!
5 ІКТ – ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
6 ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
7 СЛОВО ПРО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ
8 ФАХОВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
9 ПРО АЛЬТЕРНАТИВИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
10 САМОСТІЙНО ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ
11 КУЛЬТУРА САМОВИРАЖЕННЯ – ЧЕРЕЗ ХУДОЖНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
12 ДИДАКТИКА ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
13 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ!
14 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК МЕТОДИЧНИЙ ЗАСІБ
15 ІМАГОЛОГІЯ – ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРНИЙ
16 ДУХОВНА ТВОРЧІСТЬ КОМПОЗИТОРІВ ГАЛИЧИНИ
17 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЦІННІСТЬ ГУМАНІСТИЧНА
18 ОЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ НЕОЗНАЧЕНОСТІ
19 ПРО ФЕНОМЕН ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ
20 МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС як ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ
21 У СФЕРІ ПСИХОЛОГІЇ РЕЛІГІЙНОСТІ
22 РЕЛІГІЙНІСТЬ У САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
23 ДИСЕРТАЦІЙНИЙ ЗОРЕПАД
24 ЗА ТЕМАТИКОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
25 ОСОБЛИВОСТІ ВИМАГАЮТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
26 ВЕЛИКА УВАГА – МАЛИМ РІЧКАМ
27 МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ – ПРО МОЛОДІЖНИЙ РОМАН
28 ВЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ – ПРОФЕСІЯ ТВОРЧА
29 В ЦАРИНІ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН
30 ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ
31 ДЛЯ ШКОЛИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ
32 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ
33 ЕНМК – ВИМОГА ЧАСУ
34 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФІЛОЛОГІВ
35 ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ КРАЯНКИ
36 ГУМАНІТАРНИЙ ВЕКТОР ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
37 ВІКТИМНІСТЬ ВИМАГАЄ ПРОФІЛАКТИКИ
38 ВІТАЄМО ІЗ ВЧЕНИМ ЗВАННЯМ
39 ЗДОРОВ’Я ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ
40 ВІТАЄМО НОВИХ ДОЦЕНТІВ
41 ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ – ВИСОКЕ МИСТЕЦТВО
42 РЕАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА УТОПІЮ
43 ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
44 З ТРИВОГОЮ ПРО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
45 УКРАЇНСЬКА МОВА В ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
46 РОЗШИРЕННЯ СПИСКУ ДОЦЕНТІВ
47 ГУМАНІЗМ І ДУХОВНІСТЬ - НЕРОЗРИВНІ
48 ДО ПСИХОЛОГІЇ СМИСЛУ
49 ЗРОСТАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
50 КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКОГНІТИВУ
51 НАЦІОНАЛЬНЕ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ
52 ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ
53 ВЕКТОР АТАКИ – СФЕРА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
54 ХУДОЖНІЙ АКЦЕНТ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ
55 ЕЛІТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛІТИ
56 ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОЛІМПІЙЦІВ
57 ДО ВИТОКІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ
58 ОБ’ЄКТ УВАГИ – МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА
59 ФОЛЬКЛОР В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ
60 ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ВОЛИНІ
61 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНЕ, СФЕРА – ФІЛОЛОГІЧНА
62 ДОСЛІДЖЕННЯ З НОРМАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ
63 ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
64 ПЕРСОНІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ – ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНА
65 ДИТЯЧЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ
66 В ЦАРИНІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
67 ПЕРШИЙ ДОКТОР НАУК
68 ПЕРШИЙ НАУКОВЕЦЬ-ПРАВОЗНАВЕЦЬ
Анонси
Галерея
52
5252
На даний момент 602 гостей на сайті